Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plat primátora mesta

Plat primátorky mesta Handlová

Podľa zákona  NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bol   určený plat primátorky mesta s účinnosťou od  01.januára  2020  nasledovne:

V zmysle zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 2019 a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý určuje  platové skupiny podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta.

Primátorka mesta Handlová je podľa zákona zaradená do 6. platovej skupiny, s násobkom 2,81,  t.j. nárok na plat  je 1092 €  x 2,81 , spolu 3 069,- €

Plat primátorky mesta Handlová je v roku 2020 vo výške 3 069,-  €

Takto   určený plat sa  bude  vyplácať v   stanovených výplatných termínoch po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bol priznaný.

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.