Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prvý PHSR mesta Handlová 2006-2013

Handlová potrebuje obyvateľov, ktorí chcú v tomto meste zostať.
Erik, Kližan, z webovej diskusie

Mesto Handlová prechádza veľmi dôležitou etapou svojho rozvoja. Baníctvo, ktoré bolo dôvodom rozkvetu mesta v minulých desaťročiach, je už niekoľko rokov v útlme. Táto situácia spolu so zánikom ďalších podnikov významne ovplyvňuje ekonomiku mesta a kvalitu života občanov v meste. Narastajú problémy spojené s nezamestnanosťou, chudobou, zosilňuje sa apatia, nedôvera občanov v akúkoľvek aktivitu. Na druhej strane je tento stav podnetom pre zamyslenie sa nad budúcnosťou mesta, nad tým, kto všetko ovplyvňuje život mesta a kto nesie zodpovednosť za to, ako sa bude mesto ďalej rozvíjať. Stratégia rozvoja mesta vznikla ako partnerská dohoda mesta so svojimi občanmi. Jej realizácia by mala pomôcť tak podnikom, inštitúciám, ako aj občanom nájsť svoje možnosti rozvoja. To, samozrejme, pôjde ľahšie vo vzájomnej spolupráci a podpore. Počas roka 2005 sa pri tvorbe PHSR urobilo niekoľko podstatných krokov k zblíženiu samosprávy, občanov a inštitúcií. Táto stratégia je šancou na pokračovanie spolupráce pre dobro všetkých.

Súbory na stiahnutie

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek