Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Transformácia regiónu

Aktuálna výzva (23.3.2021)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Určená je pre vytváranie projektového zásobníka s cieľom včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu.

 

Storočie baníctva na hornej Nitre je na konci

Ťažba uhlia mala na Slovensku vždy významné postavenie v štruktúre národného hospodárstva, ale podobne ako v iných krajinách Európy, čaká aj Slovensko nevyhnutná tranformácia a štrukturálne zmeny. Vláda Slovenskej republiky 3. júla 2019 schválila Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

 

Nie sme v tom sami

Európska komisia spustila iniciatívu „Uhoľné regióny v prechodnom období". Identifikovala 52 regiónov v ôsmich členských štátoch a vytvorila „Fond pre spravodlivú transformáciu,“ pre ktorý navrhuje vyčleniť 7,5 miliardy eur.

 

Do roku 2024

Podľa Programového vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 má byť transformácia regiónu hornej Nitry vzorová: „Prioritou vlády SR bude ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia najneskôr k 31. decembru 2023 a vzorovú transformáciu regiónu hornej Nitry na moderný región zameraný na perspektívne oblasti priemyslu a nízkouhlíkové technológie.“

 

Dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Handlová: PHSR

Aktuálne články a analýzy na tému transformácie hornej Nitry: Euractiv.sk 

Dokumenty súvisiace s procesom transformácie: Zivotpouhli.sk

Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu.  Cieľom dokumentu je priblížiť problematiku oprávnenosti z FST, ktorej porozumenie je hlavným aspektom pri hľadaní zmysluplných a udržateľných investičných zámerov, a taktiež poukázať na časový harmonogram implementácie.

Mládež za spravodlivú transformáciu – nástroje na participáciu mládeže pri čerpaní prostriedkov z Fondu za spravodlivú transformáciu. Dokument je špecificky určený tvorcom lokálnych politík ako aj všetkým aktérom zapojených do spravodlivej transformácie regiónu. Ponúka princípy, príklady dobrej praxe a stratégie, ktoré môžu pomôcť maximalizovať zmysluplnú participáciu mládeže na plánovaní, implementácii, monitoringu a hodnotení využitia prostriedkov z Fondu. Zjednodušený preklad dokumentu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Expertná štúdia, 10/2018 2.18 MB pdf 3.3.2020
Akčný plán, 6/2019 4.26 MB pdf 4.3.2020
Úvodná sprava, 2019 3.95 MB pdf 12.3.2020
Podporný dokument k určeniu rozsahu podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu 1.6 MB pdf 15.2.2021
Youth for a Just Transition 18.5 MB pdf 25.2.2021

Video