Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Evidencia obyvateľstva

Eva Galová, Mgr. Alena Čaplárová

Kontakt: Tel.: 046/ 519 25 12, prízemie č.d. 1

Stránkové hodiny - kliknite sem

Agenda

- evidenciu obyvateľstva mesta a úlohy ohlasovne pobytu občanov mesta

- evidenciu zmien pobytov a ich odovzdávanie orgánom štátnej správy v zmysle platných predpisov

- vydávanie potvrdení o pobyte pre občanov súvisiacich s údajmi z evidencie obyvateľstva mesta

- potvrdzovanie trvalých pobytov občanov na tlačivá orgánov štátnej správy pre účely sociálnych dávok

- agendu dožiadaní k pobytom občanov od orgánov činných v trestnom konaní, súdnych exekútorov a iných   oprávnených osôb

- evidenciu stáleho zoznamu voličov v informačnom systéme a podklady z evidencie obyvateľstva pre všetky druhy volieb, referend

- štatistické hlásenia z evidencie obyvateľstva

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek