Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Finančné oddelenie

Verejné obstarávanie

Ing. Mária Lenková

 

Kontakt: tel: 046/ 519 25 48, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 34

email: maria.lenkova@handlova.sk

Agenda

- verejné obstarávanie

- dopytovo orientované projekty

 

Likvidácia faktúr - úhrada faktúr

Jana Kafková

- likvidácia faktúr

- úhrada faktúr

- platobný styk

Dotácie a príspevky

Mgr. Lucia Trnková

- dotácie a príspevky zo ŠR a EÚ v oblasti sociálnych projektov a projektov zamestnanosti

- dotácie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy

Kontakt: tel: 046/ 519 25 43, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 31

email: lucia.trnkova@handlova.skjana.kafkova@handlova.sk

Civilná ochrana

Jana Grenčíková

- dotácie PO, transfery športovým klubom

- civilná a požiarna ochrana

- odberateľské faktúry

Kontakt: tel: 046/ 519 25 42, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 30

email: jana.grencikova@handlova.sk

 

 

Vedenie účtovníctva

Iveta Bilíková, Eva Vančová

 

Kontakt: tel: 046/ 519 25 42, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 30

email: iveta.bilikova@handlova.skeva.vancova@handlova.sk

 

Mzdy a personalistika

Mgr. Darina Šafáriková, Mgr. Oľga Ondrišová

 

Kontakt: tel: 046/519 25 41, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 29

email: darina.safarikova@handlova.sk, olga.ondrisova@handlova.sk

 

Rozpočty

Zuzana Stehlíková

 

Kontakt: tel: 046/519 25 46, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 33

email: zuzana.stehlikova@handlova.sk 

 

Referent školstva

Marta Kollárová, druhé poschodie č.d. 33

 

Kontakt: tel:046/ 519 25 46, Mestský úrad, II. poschodie, č.d. 33

email: marta.kollarova@handlova.sk

 

Agenda

- koordinuje a usmerňuje školy školské zariadenia v oblasti financovania

- rozpisuje finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta

- metodicky usmerňuje školy, školské zariadenia vo finančnej oblasti

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek