Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Školský úrad

Mgr. Andrea Bacúšan Nevolná, PhD., druhé poschodie č.d. 28

Kontakt: te.l: 0918 325 886

email: skolskyurad@handlova.sk, andrea.bacusan@handlova.sk

Agenda

- odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa Základnej školy, napr. prijatie žiaka do školy, odklad školskej dochádzky, dodatočný odklad školskej dochádzky, oslobodenie žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetov

- kontrolovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

- odborné a poradenské činnosti na úseku školstva

- priestupky na úseku školstva, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek