Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Správa majetku mesta

Lýdia Fáberová, 

tel. 046/ 519 25 20, prízemie č.d.13

email: lydia.faberova@handlova.sk

Agenda

- zabezpečuje postupné majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa na území mesta, ktoré prešli delimitáciou do vlastníctva a na ktoré nie je založený list vlastníctva

- všetky informácie ohľadne nebytových priestorov, voľných a zverejňovaných

- vykonáva pasportizáciu nehnuteľného majetku mesta a vedie jej evidenciu (zadávanie údajov  – objekty, pozemky vrátane pozemkov prevzatých po ROEP-e, s vyznačením vzťahu na základe príslušných právnych listín),

- spracováva súpis pozemkov, ktoré sú v užívaní fyzických a právnických osôb

- zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, pozemkovej knihy a identifikácie parciel zo správy  katastra pre potreby mesta, objednáva vyhotovenie geometrických plánov

- poskytuje súčinnosť pri zameriavaní, predkladá návrhy na zápis nehnuteľností do katastra

 

Ing. Mihalusová Simona,

tel:046/ 519 25 21, prízemie, č.d.13

email: simona.mihalusova@handlova.sk

Agenda

- poskytuje informácie týkajúce sa pozemkov na území mesta Handlová: zistenie vlastníka, podanie žiadosti o kúpu alebo nájom pozemku vo vlastníctve mesta Handlová. Príprava podkladov pre Komisie MsZ, MR a MsZ týkajúce sa predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností, spracovávanie kúpnych zmlúv na prevody nehnuteľného majetku mesta, podávanie návrhu na vklad vlastníckeho práva a vyraďovanie nehnuteľností z majetku mesta resp. ich zaraďovanie do majetku mesta

- spracovávanie nájomných zmlúv podnikateľských a nepodnikateľských na nájom nehnuteľností - pozemkov v majetku mesta

- vypracovávanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu, podávanie návrhu na vklad vlastníckeho práva, sledovanie úhrad splátok za byt v prípade úhrady kúpnej ceny bytu na splátky, zániky záložného práva na byty zriadené podľa § 18 zák. č. 182/1993 Z.z.

- vydávanie súhlasov so zásahmi do majetku mesta – terénne úpravy, uloženie inžinierskych sietí, výrub stromov, úprava nebytových priestorov

Tlačivá na nájom a kúpu pozemku nižšie na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o nájom pozemku 34.5 kB doc 7.2.2020
Žiadosť o kúpu pozemku 34.5 kB doc 7.2.2020
ziadost_o_kupu_pozemku 7.89 kB odt 5.5.2020
ziadost_o_najom_pozemku 7.96 kB odt 5.5.2020

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek