Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Referát podnikateľskej činnosti

Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a za nevýherné hracie automaty

 

Eva Jaššová

Kontakt: 046/ 519 25 53, Mestský úrad, prízemie č.d. 6

Stránkové dni

Pondelok 7.00 - 16.00 h

Utorok 7.00 - 15.00 h

Streda 8.00 - 16.00 h

Štvrtok 7.00 - 15.00 h

Piatok 7.00 - 14.00 h

emaileva.jassova@handlova.skpodnikatelske@handlova.sk

Podnikateľská činnosť:

- evidencia oznámení o prevádzkovom čase v prevádzkarňach obchodu a služieb, oznámení o zmene prevádzkového času a jednorázovom predĺžení prevádzkového času

- evidencia oznámení o zrušení prevádzkarne

- vydávanie súhlasov – trhové miesta, ambulantný predaj, sezónne trhy

- vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacich roľníkov a aj zrušení

- evidencia odvodov z prevádzkovania hazardných hier

- vydávanie stanovísk na prevádzkovanie hazardných hier

- vydávanie súhlasov s užívaním verejného priestranstva

- zabezpečovanie a organizácia jarmokov 

 

Miestne dane:

- evidencia psov

- daň za psa

- daň za nevýherné hracie prístroje

- daň za užívanie verejného priestranstva (predajné, prezentačné akcie, zábavné atrakcie, cirkusy, skládky, letné terasy,  parkovanie vozidiel)

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek