Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poplatky za odpad

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Božena Horváthová / Viera Hliníková

Kontakt: 046/ 519 25 16, Mestský úrad, prázemie č.d. 7

Stránkové dni

Pondelok 7.00 - 16.00 h

Utorok 7.00 - 15.00 h

Streda 8.00 - 16.00 h

Štvrtok 7.00 - 15.00 h

Piatok 7.00 - 14.00 h

emailbozena.horvathova@handlova.sk

          viera.hlinikova@handlova.sk

Agenda

- priznania k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

- vyrubujú miestny poplatok - evidujú zmeny majúce vplyv na vyrúbenie poplatku (odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý pobyt, narodenie, úmrtie) zmeny vo vzťahu k podnikateľským subjektom

- zmena počtu zamestnancov, zmena identifikačných údajov

- evidujú a spracovávajú žiadosti o poskytnutie úľavy miestneho poplatku

Tlačivá a oznámenia nájdete v súbore na stiahnutie nižšie

Súbory na stiahnutie

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek