Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Referát územného plánovania a stavebného poriadku

Ing. Rastislav Daubner

Kontakt: tel.:046/ 519 25 13, Mestský úrad, prízemie č.d. 2 

Stránkové hodiny - kliknite sem

e-mailrastislav.daubner@handlova.sk

Agenda

- posudzovanie územno-technických, urbanistických, architektonických a enviromentálnych požiadaviek na umiestnenie a uskutočnenie všetkých stavieb

- vydávanie rozhodnutí , záväzných stanovísk k investičnej činnosti

- ohlásenie drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnému objektu

- ohlásenie stavebných úprav a udržiavaných prác

- povolenie reklamných, propagačných a informačných zariadení

- potvrdzovanie veku stavieb

- vyjadrenia k premene poľnohospodárskej lesnej pôdy

 

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek