Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kamerový systém

kamerovy_systemkamerovy_system_2

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

„Kamerový systém mesta Handlová-Čistota-poriadok-bezpečnosť-rekonštrukcia“

 

Poskytovateľ:           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Prijímateľ:           Mesto Handlová

Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Financovanie projektu:

Schválená dotácia                                         :           5 000,00 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa                          :           1 245,77 EUR

Celková výška výdavkov                              :           6 228,84 EUR

Stručný popis projektu

Realizácia projektu „Kamerový systém mesta Handlová  Čistota-poriadok-bezpečnosť – rekonštrukcia“ bola zameraná na výmenu dvoch kamier Mestského kamerového systému (MKS) ktoré boli namontované ešte v prvej etape budovania MKS. Vzhľadom k tomu, že medzi hlavné úlohy Mestskej polície patrí prevencia, ochrana majetku, zdravia, čistoty a poriadku v meste, bolo potrebné pristúpiť aj k rekonštrukcii MKS. Rekonštrukcia MKS značne prispeje k odhaľovaniu páchateľov protiprávneho konania, zabezpečovania verejného poriadku a ochrany majetku a vykonávaniu zákrokov zistených MKS.

Kamera je umiestnená a plne funkčná na paneláku na Ul. 29. augusta, ktorá sníma jednosmernú premávku ( oba smery ) na 29. auguste čiže cestu I. triedy v smere do centra Handlovej a v smere na Horný Koniec. Kamera zaberá aj časť Ul. Cintorínska a krátku časť Partizánska - panelák s vchodmi č. 9-13, ďalej sníma parkovisko pri DOS na Partizánskej a časť garáží za Slovanom, taktiež priestor pred predajňou COOP Jednota. 

Kamera na Ul. Mostná je umiestnená na paneláku s vchodovými  číslami 7-15. Sníma vstup na sídlisko, parkovisko pred panelákom s vchodmi č. 7-15, prístupovú cestu do ZO Boriny, detské multifunkčné ihrisko, okrajom čerpaciu stanicu Slovnaft, železničný most a  okolie blízkych panelákov ku kamere.   

 

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.