Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľby do NRSR 2020

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2019
Vyhlásené: 5. 11. 2019   Časová verzia predpisu účinná od: 5.11.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
351
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY

zo 4. novembra 2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určujem 1. deň ich konania na sobotu 29.februára 2020,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29.novembra 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8.januára 2020 a lehotu na ich prvé zasadanie do 22.januára 2020.

Andrej Danko v.r.

_________________________________________________________________________________

VOĽBA POŠTOU, VOLIČSKÉ PREUKAZY A PRENOSNÉ VOLEBNÉ URNY

*  *  *

→ Kontakty pre voľby do NR SR 2020 v Handlovej, na ktorých môžete požiadať o voľbu poštou, resp. voličský preukaz a získať informácie:

 Ing. Stanislava Kriváňová, stanislava.krivanova@handlova.sk

→ Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová, kancelária č. 21, prvé podlažie vpravo.

→ Tel.: +421 46 519 25 33.

Osobne a tel. nás navštívte a kontaktuje v čase stránkových hodín MsÚ: PO 7.00 h- 16. 00 h, UT 7.00 h-15.00 h, ST 8.00 h- 16. 00 h, ŠT 7.00 h-15.00 h, PIA 7.00 h- 14.00 h.

Nebudete v deň volieb na Slovensku, ale máte tu trvalý pobyt? → Voľte poštou! Požiadajte o ňu do 10.1.2020.Vyplnené hlasovanie pošlite na návratovú adresu na Slovensko tak, aby bola obálka doručená do 28.2.2020.

Nebudete v deň volieb v mieste trvalého bydliska? → Zadovážte si voličský preukaz! Požiadajte si oň elektronicky do 10.2.2020. Osobne tak môžete urobiť až do 28.2.2020

Máte zdravotné obmedzenia? → Členovia okrskových komisií prídu v deň volieb k vám! Dajte v de. volieb vedieť príslušnému volebnému okrsku, pod ktorý patríte. Telefónny zoznam na okrsky bude zverejnený v deň volieb.

_________________________________________________________________________________

Usmernenie pre volebnú kampaň – vylepovanie volebných plagátov v meste Handlová. Formát plagátu je A3. Ofciána plagátová plocha pre voľby je umiestnená na Námestí baníkov. Podrobnejšie informácie nájdete v súbore na stiahnutie nižšie. 

_________________________________________________________________________________

VOĽBA POŠTOU - HANDLOVÁ ZAEVIDOVALA 148 ŽIADOSTÍ

Voľba poštou - povinnosti samosprávy - Samospráva mesta Handlová k 10.1.2020 do 24.00 h zaevidovala spolu 148 žiadostí o voľbu poštou. V zmysle harmonogramu k voľbám budú všetkým žiadateľom  (voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta a požiadali v stanovenom termíne o voľbou poštou) zaslané hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania do 25. januára 2020. Voliči musia doručiť návratové obálky tak, aby boli fyzicky doručené na adresu mesta najneskôr 28.2.2020. 

_________________________________________________________________________________

 

Súbory na stiahnutie

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.