Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Materské školy

Dňa 01.09.2008 sa na území Mesta Handlová so súhlasom zriaďovateľa, zlúčili všetky materské školy do jedného právneho subjektu, ktorého názov je:

MATERSKÁ ŠKOLA, UL. SNP 27, HANDLOVÁ 

s elokovanými pracoviskami na ul. Cintorínska, Dimitrovova, Morovnianska cesta a ZŠ Morovnianska cesta.

Riaditeľka: Mgr. Marcela Jakubíková  Zástupca riaditeľky: Mgr. Bibiána Chobotová

Kontakt: +421 917 655 525    

Kontakt: +421(0)46 / 5475 835 

email: mssnp@handlova.sk  jakubikova@handlova.sk

Miesto prevádzkovania/Názov/ Sídlo: Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová

Zriaďovateľ: mesto Handlová

 

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE A VÝDAJNÉ ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň MŠ SNP, Výdajňa školskej jedálne EP Cintorínska a Výjadňa skolskej jedálne EP Dimitrovova

Vedúca ŠJ: Klára Tobiašová

Kontakt: +421 905 314 613

Miesto prevádzkovania: Školská jedáleň EP Morovnianska cesta

Vedúca ŠJ: Alexandra Šorlová

Kontakt: +421 905 315 629

 

RADA ŠKOLY PRI MŠ Ul. SNP 27, HANDLOVÁ

Rada školy bola zvolená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Jej zvolenými členmi sú :

Predseda: Monika Holeinová - zástupca rodičov

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Bc. Marta Velká, Bc. Katarína Surmová

Nepedagogický zamestnanec: Ing. Adriana Dolníková - zapisovateľka

Zástupcovia rodičovMonika Mašlonková, Slavomíra Čapuchová, Marián Herda

Zástupcovia za zriaďovateľa: Bc. Alžbeta Orthová, Martin Uríček, Mgr. Ivana Hromádková, Lina Gregor

duha

Školský vzdelávací program DÚHA nájdete na stiahnutie nižšie. 

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
skolsky_vzdelavaci_program_DUHA 667.5 kB pdf 18.2.2020

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.