Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Združenie obcí handlovskej doliny

Združenie obcí Handlovskej doliny (ZOHD) tvoria obce Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa a Handlová.

Vzniklo dňa 19.02.2004 a na Krajskom úrade v Trenčíne je zaregistrované pod číslom A/2004/011893 zo dňa 01.04.2004. 

Predmetom činnosti združenia je pomoc pri rozvoji regiónu Handlovskej doliny. Výkonnou a administratívnou zložkou ZOHD je Informačné centrum (IC). IC plní funkciu TIK-u. Kancelária bola v júni 2011 presťahovaná z Podnikateľského inkubátora v Handlovej do priestoru Domu kultúry v Handlovej.

Riešené  územie  obcí  mikroregiónu  Handlovskej  doliny je v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. vymedzené hranicami katastrálnych území jednotlivých obcí mikroregiónu so zohľadnením záujmov a stykov s okolitými sídelnými útvarmi.

Nachádza sa v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v Handlovskej doline. Hranica mikroregiónu prechádza hrebeňmi pohorí Žiar a Vtáčnik, územím rozhrania Prievidzskej a Handlovskej doliny, hranicou katastrálneho územia mesta Handlová. Nadmorská výška mikroregiónu sa pohybuje od 285 m n.m. - údolie rieky Handlovka, do 1136 m n.m. - najvyšší vrch Biely Kameň v pohorí Vtáčnik.

Rozloha mikroregiónu je 120,58 km2. K 26.5.2001, keď sa v SR uskutočnilo posledné  sčítanie  obyvateľov,  domov  a  bytov,  v  ňom  žilo  22 600  obyvateľov, k 31.12.2003 tu žilo 22 455 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 186 obyvateľov na 1 km2.

Handlová Mgr. Silvia Grúberová 00421/46/5192 511
Ráztočno Ivan Škrteľ 00421/46/5471 070
Jalovec Ing. Peter Kotian 00421/46/5471 949
Chrenovec-Brusno Ing. Tibor Čičmanec 00421/46/5471 145
Lipník Ing. Peter Mikuško  00421/46/5471 155
Veľká Čausa JUDr. Nikola Pekárová 00421/46/5471 139
Malá Čausa Jozef Krpelan 00421/46/5471 102

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.