Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Nahlasovanie protikorupčnej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Mesto Handlová v súlade so zákonom č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zásady boli schválené primátorkou mesta Silviou Grúberovou 15.7.2019, nadobudli účinnosť 1.8.2019 a nájdete ich v súbore na stiahnutie nižšie.

  • Za mesto Handlová (ďalej len „zamestnávateľ“) úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon“) plní hlavný kontrolór.
  • Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom Handlová.

Písomný podnet  zasielajte:
Písomný podnet má byť podaný v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk
hlavného kontrolóra“ a je potrebné ho zaslať na adresu:

Mesto Handlová
Námestie baníkov č. 7
972 51 Handlová 

Elektronický podnet zasielajte:
Podnet elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu hlavného kontrolóra:
dana.bedusova@handlova.sk

Súbory na stiahnutie

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.