Handlová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Parkovacie miesta v Handlovej

Vážení záujemcovia,

mesto Handlová ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) si Vás dovoľuje touto cestou požiadať o predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Parkovacie miesta v Handlovej“ v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Cenovú ponuku (potvrdenú uchádzačom) spolu s prílohou č. 1 - Výkazom výmer je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: maria.lenkova@handlova.sk alebo v listinnej podobe v uzatvorenej obálke do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla „Parkoviská - neotvárať“, do lehoty na predkladanie ponúk stanovenej do 8. 9. 2020 do 24:00 hod.

Kontakt:

Ing. Mária Lenková, referent pre verejné obstarávanie
e-mail:
maria.lenkova@handlova.sk
tel.: +421465192548
fax: +421465192534

PRÍLOHY:
Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky
(formulár pre uchádzača na vyplnenie)
Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Cenová ponuka na určenie PHZ 13.7 kB odt 27.8.2020
Cenová ponuka na určenie PHZ 22.6 kB docx 27.8.2020
Príloha č.1 - Výkaz výmer 54.9 kB ods 27.8.2020
Príloha č.1 - Výkaz výmer 62.3 kB xlsx 27.8.2020
Sprievodný list v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ-Parkovacie miesta v Handlovej 142.7 kB pdf 27.8.2020

Budte prvý a pridajte inzerát

Pridanie inzerátu

Facebook

Odber noviniek