Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - obnova bytového domu
SÚBOR

Stavebné povolenie - obnova bytového domu

26.01.2024
Mierové námestie Handlová
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub

23.01.2024
2 ks borovica 
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET,a.s.
SÚBOR

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET,a.s.

19.01.2024
Rozhodnutie o povolení líniovej stavby „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIAA...
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
SÚBOR

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

18.01.2024
Rozhodnutie o rozširovaní navrhovaných plôch pre individuálnu bytovú...
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET
SÚBOR

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET

17.01.2024
Povolenia na zmenu stavby: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výroby tepla a...
VZN 10/2023 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
SÚBOR

VZN 10/2023 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a...

17.01.2024
VZN schválilo MsZ 21.12.2023 s účinnsťou od 1.2.2024
Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza
SÚBOR

Rozhodnutie Okresného úradu Prievidza

15.01.2024
Schválenie zásada funkčného usporiadania územia Morovno
Oznámenie o začatí konania - StVps
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania - StVps

15.01.2024
Povolenie na užívanie vodnej stavby Handlová
Oznámenie Okresného úradu Prievidza
SÚBOR

Oznámenie Okresného úradu Prievidza

22.12.2023
Rozhodnutie o strategickom dokumente 
Oznámenie Štatistického úradu SR
SÚBOR

Oznámenie Štatistického úradu SR

20.12.2023
Výberové zisťovanie pracovných síl
Oznámenie Štatistického úradu SR
SÚBOR

Oznámenie Štatistického úradu SR

20.12.2023
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 
VZN č. 12/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
SÚBOR

VZN č. 12/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými...

15.12.2023
Platné od 1.1.2024
Oznámenie o predaji nehnuteľností a pozemkov  - MsZ
SÚBOR

Oznámenie o predaji nehnuteľností a pozemkov - MsZ

15.12.2023
Bude predmetom rokovania poslancov MsZ dňa 29.2.2024
VZN č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

VZN č. 9/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...

15.12.2023
Platné od 1.1.2024
VZN  č. 8/2023 o dani z nehnuteľností
SÚBOR

VZN č. 8/2023 o dani z nehnuteľností

15.12.2023
Platné od 1.1.2024
VZN č. 7/2023 o miestnych daniach na území mesta Handlová
SÚBOR

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach na území mesta Handlová

15.12.2023
Platné od 1.1.2024
VZN č. 11/2023 o výške mesačného príspevku - škôly a školské zariadenia
SÚBOR

VZN č. 11/2023 o výške mesačného príspevku - škôly a školské...

14.12.2023
Účinné od 1.1.2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 14/2023 sociálne bývanie
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 14/2023...

14.12.2023
Platnosť od 29.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 13/2023 o Bytovej rade mesta Handlová
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 13/2023 o...

14.12.2023
Účinné od 29.12.2023
Obchodná verejná súťaž
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž

13.12.2023
Predaj nehnuteľného majetku v Novej Lehote