Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Výzva pre obyvateľov na výrub stromov a porastov
SÚBOR

Výzva pre obyvateľov na výrub stromov a porastov

19.12.2022
Spoločnosť Platan vykoná výruby a orezy v termíne od decembra 2022 do februára 2023
Výzva na okliesnenie stromov pod vedením vysokého napätia
SÚBOR

Výzva na okliesnenie stromov pod vedením vysokého napätia

16.12.2022
Porasty ohrozujú prevádzku elektrického vedenia.
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
SÚBOR

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl

16.12.2022
Chválené na MsZ dňa 14. 12. 2022.
Zisťovanie štatistického úradu SR
SÚBOR

Zisťovanie štatistického úradu SR

07.12.2022
Štatistický úrad bude zbierať údaje o rodinných účtoch
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku
SÚBOR

Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého...

06.12.2022
Senior centrum Handlová.
Návrh Dodatku k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
SÚBOR

Návrh Dodatku k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na...

05.12.2022
Tanečná skupina Volcano
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín

05.12.2022
2 ks smrek a 1 ks breza.
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
SÚBOR

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

02.12.2022
Mesto Handlová – ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva...
Stavebné povolenie
SÚBOR

Stavebné povolenie

02.12.2022
Zmena stavby „Stavebné úpravy bytu“ ul. Partizánska 10
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
SÚBOR

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

02.12.2022
Mesto Handlová – ako správca miestnych daní a miestnych poplatkov vykonáva...
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - MsBP
MAPA SÚBOR

Oznámenie o podaní žiadosti na výrub - MsBP

02.12.2022
2 ks smrek, 1 ks jedľa, 1 ks orech
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 9/2022 o...

30.11.2022
Schválené na mestskom zastupiteľstve 24.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 8/2022 o dani z nehnuteľností
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 8/2022 o dani z...

30.11.2022
Schválené na mestskom zastupiteľstve 24.11.2022.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2022 o miestnych daniach na území mesta Handlová
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 7/2022 o...

30.11.2022
Schválené na mestskom zastupiteľstve 24.11.2022
VZN 11/2022
SÚBOR

VZN 11/2022

30.11.2022
Ktorým sa mení a dopĺňa VZN o zákaze podávania alebo požívania...
VZN 10/2022
SÚBOR

VZN 10/2022

29.11.2022
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka.
Oznámenie mesta o predaji nehnuteľností - pozemky
SÚBOR

Oznámenie mesta o predaji nehnuteľností - pozemky

29.11.2022
Predaj pozemkov budú schvaľovať poslanci MsZ
Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
SÚBOR

Návrh VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu...

28.11.2022
Pripomienky k návrhu možno uplatniť do 8. decembra 2022.
Oznámenie o začatí stavebného konania - Domov mládeže
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Domov mládeže

28.11.2022
Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom. 
Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovacie plochy
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania - Parkovacie plochy

28.11.2022
Zmena stavby z domova mládeže na bytový dom.