Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž - Dom kultúry Nová Lehota
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž - Dom kultúry Nová Lehota

29.06.2020
Mesto Handlová vyhlasuje dňom 29.06.2020 Obchodnú verejnú súťaž o...
Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž - Kolkáreň

29.06.2020
Mesto Handlová vyhlasuje dňom 29.06.2020 Obchodnú verejnú súťaž o...
VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová
SÚBOR

VZN č. 1/2020 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov...

26.06.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č.  1/2020...
Informácia o podaní žiadosti
SÚBOR

Informácia o podaní žiadosti

24.06.2020
Oznámenie o podaní žiadosti na výrub drevín
Oznámenie o konaní ústneho pojednávania
SÚBOR

Oznámenie o konaní ústneho pojednávania

17.06.2020
Oznámenie o konaní ústneho pojednávania a miestneho šetrenia dodatočného...
Návrh VZN 1/2020
SÚBOR

Návrh VZN 1/2020

10.06.2020
Mesto Handlová zverejňuje v zmysle § 6 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom...
Oznámenie - schvaľovanie predaja pozemku na MsZ
SÚBOR

Oznámenie - schvaľovanie predaja pozemku na MsZ

08.06.2020
Predaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Handlová
Doplnok č.1 k VZN 7/2019
SÚBOR

Doplnok č.1 k VZN 7/2019

04.06.2020
Zverejnenie Doplnku č.1 k VZN 7/2019, ktorý schválili poslanci MsZ 28.5.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania

03.06.2020
Žiadateľ : Peter Kahún, adresa: 972 51 Handlová, Prievidzská 221/25 podal dňa 21.05.2020 na...
Povinnosť vykonávať pravidelné kosenie trávnatých plôch
SÚBOR

Povinnosť vykonávať pravidelné kosenie trávnatých plôch

03.06.2020
Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany...
Obchodná verejná súťaž
SÚBOR

Obchodná verejná súťaž

01.06.2020
Mesto Handlová, Námestie baníkov č. 7, 972 51  Handlová vyhlasuje dňom...
Stavebné povolenie - zateplenie Prievidzská
SÚBOR

Stavebné povolenie - zateplenie Prievidzská

28.05.2020
Stavebné povolenie na zateplenie bytového domu, ul. Prievidzská 1-3, 972 51 Handlová
Oznámenie o začatí stavebného konania
SÚBOR

Oznámenie o začatí stavebného konania

26.05.2020
Žiadateľ: Jozef Bahno, adresa: 821 01 Bratislava, Haburská 27, podal dňa: 25.05.2020 žiadosť o vydanie...
Oznámenie TSK

Oznámenie TSK

25.05.2020
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility...
ÚP obce Lehota pod Vtáčnikom

ÚP obce Lehota pod Vtáčnikom

11.05.2020
Oznámenie o rozsahu hodnotenia
Dražba stolov tržnica
SÚBOR

Dražba stolov tržnica

22.04.2020
Dražba stolov - tržnica
Predĺženie platnosti stavebného povolenia
SÚBOR

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

22.04.2020
Rozhodnutie sa predlžuje na 2 roky
Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní
SÚBOR

Oznámenie o oprave zjavnej chyby v písaní

21.04.2020
Zjavnou chybou v písaní došlo k pochybeniu.
Rozhodnutie  pre stavebné povolenie
SÚBOR

Rozhodnutie pre stavebné povolenie

21.04.2020
Rodinný dom pre účely detského domova Prievidza v meste Handlová -  predĺženie...
Doplnok k VZN 3/2015
SÚBOR

Doplnok k VZN 3/2015

01.04.2020
Doplnok č. 2 k VZN 3/2015