Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

V účinnosti bude čoskoro nové VZN o podmienkach držania psov na území mesta

Dátum: 09.07.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1116
3 min. čítania
V účinnosti bude čoskoro nové VZN o podmienkach držania psov na území mesta

Lokality, kde bude voľný pohyb psov zakázaný, budú postupne označované. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva, 27.6.2024, poslanci odhlasovali Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 2/2024 o podmienkach držania psov na území mesta a o sociálnych službách. VZN nadobudne účinnosť 19. júla 2024. 

Vo VZN o podmienkach držania psov sa oproti predchádzajúcej verzii mení výška úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky, suma je stanovená na 3,50 EUR. Tá sa vydáva v prípade zničenia, straty alebo odcudzenia pôvodnej známky psa.

VZN upravuje tiež podrobnosti vodenia psov bez priameho dozoru. V katastrálnom území mesta nie je povolené vodiť nebezpečného psa bez vôdzky. Zakázaný bude voľný pohyb psov v nasledovných lokalitách: sídliska Mostná, Okružná, Morovnianska cesta, Ul. 29.augusta, Partizánska, F. Nádaždyho, v lokalite Banícka kolónia, Jánošíkova ulica, Prievidzská, ČSA, Mierové námestie, Námestie baníkov, SNP, Železničiarska, v Handparku, v mestskej časti Morovno, Nová Lehota a Horný koniec.

Miesta, kde bude voľný pohyb psov zakázaný, musia byť viditeľne graficky označené. Tieto označenia budú postupne pribúdať. Okrem iného je vstup so psom zakázaný na verejných priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve, správe alebo nájme mesta, a to detské ihriská, športoviská, areály cintorínov, školské areály, úradné budovy a okrasné záhony. Aj tieto miesta budú viditeľne označené umiestnením vhodného piktogramu.

Stále platí, že ten, kto psa vedie, je povinný odstraňovať jeho exkrementy.

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci Mestskej polície Handlová (MsP) a orgán Policajného zboru SR. Cieľom je nastaviť účinné opatrenie na znižovanie stavu voľne sa pohybujúcich psov a ich odchytu.

V roku 2023 bolo celkovo odchytených 72 psov, z toho sa 51 vrátilo pôvodným majiteľom. V rokoch 2022 odchytila MsP 107 a v roku 2021 to bolo 106 psov. Klesajúci počet je pozitívnym stavom a aj týmto spôsobom prevencie chce MsP znižovať počet túlavých voľne sa pohybujúcich psov po meste. „Podmienky vodenia psov sme potrebovali upraviť predovšetkým preto, aby sme zabezpečili bezpečnosť obyvateľov a dohľad, aby psy nechodili napr. do školských areálov, na cintoríny a športové plochy, kde frekvencia detí je vysoká,“ vysvetľuje zástupkyňa náčelníka MsP Lucia Chudá.