Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť informuje o zmene ceny vody

Dátum: 04.07.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 637
2 min. čítania
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť informuje o zmene ceny vody

Odpočty vodomerov sú naplánované na 8. - 9. júla 2024. Stav vodomeru môžete nahlásiť  tiež sami.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS) informovala, že s účinnosťou od 21. 6. 2024 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

stvps_2024_nove_ceny_

Odpočty vodomerov

StVPS bude prostredníctvom svojich zamestnancov v  termíne 8. a 9. júla 2024 vykonávať odpočty vodomerov v mestskej časti Morovno. Občania, ktorí nevedia zabezpečiť voľný prístup k vodomeru, si môžu odčítať vodomer sami a odčítaný stav na papieri umiestniť na viditeľnom mieste.

Interaktívne sms

Z dôvodu zistenia stavu vodomeru budú odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa zaevidované telefónne číslo, zaslané interaktívne SMS-ky  (i-SMS) pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí nemôžu využiť aplikáciu i-SMS, stav vodomeru oznamujú jedným z nasledovných spôsobov:

  •  vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk alebo pomocou  QR kódu 
  •  zaslaním stavu alebo fotografie vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  •  zaslaním textovej SMS (bez fotografie vodomeru) na tel. číslo: 0902 020 419
  •  telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 iba v pracovných dňoch v čase 7.30 - 15.00 h

Pri oznamovaní stavu vodomeru e-mailom alebo textovou SMS je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené časové a kapacitné možnosti pri preberaní telefonických hovorov StVPS doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením elektronického formulára alebo oznámenie zaslať formou SMS či e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Stav vodomeru je možné nahlásiť do 19.7.2024.