Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa začne o 14.00h

VIDEO
Dátum: 27.06.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 507
3 min. čítania
Rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa začne o 14.00h

Sledovať ho môžete naživo 

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolala 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022 - 2026 

Odkaz na sledovanie rokovania naživo zverejníme v tejto aktualite ihneď po začatí rokovania.

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca (ako náhradníka) Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

A/ Delegovanie člena dozornej rady mestskej obchodnej spoločností MsBP Handlová a člena Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta na funkčné obdobie 2023 – 2027 pre volebné obdobie 2022 – 2026

3. Kontrola uznesení

4. Nakladanie s majetkom mesta

A/ Poverenie riaditeľa školy schvaľovaním návrhov zmlúv o nájme školských budov, miestností a priľahlých priestorov školy

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová o sociálnych službách a príspevkoch mesta Handlová

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová o podmienkach držania psov na území mesta Handlová

7. Správa o výsledkoch hospodárenia neziskových organizácií mesta Handlová za rok 2023

A/ Handlovské lesy, n. o. 

B/ Jazmín, n. o. 

C/ SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. 

8. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských obchodných spoločností za rok 2023

A/ HATER Handlová, s.r.o. 

B/ MsBP Handlová, s.r.o. 

9. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu mesta Handlová za rok 2024

10. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Handlovej za rok 2023

11. Rôzne

A/ Informácia o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2024 v meste Handlová

12. Diskusia a odpovede na otázky poslancov a obyvateľov

13. Interpelácia

14. Záver

 

Foto ilustračná

Video