Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Najlepší žiaci a študenti za rok 2023/24 boli ocenení

GALÉRIA
Dátum: 21.06.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 2228
10 min. čítania
Najlepší žiaci a študenti za rok 2023/24 boli ocenení

Srdečne gratulujeme!

V piatok 21. júna mesto ocenilo najlepších žiakov za školský rok 2023/2024

Slávnostný program v podnikateľskom inkubátore pripravil Školský úrad mesta Handlová a Centrum voľného času Handlová. Účinkovali žiaci zo ZUŠ Handlová. Oceňovanie najlepších žiakov mesto Handlová organizuje pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. Ocenení boli tiež žiaci Strednej odbornej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Keďže nominovaní žiaci zo súkromnej Základnej umeleckej školy Volcano v čase oceňovania reprezentujú mesto Handlová a svoju školu v Maďarsku na Európskom finále, primátorka mesta Handlová ich prijme osobne na pôde mesta v pondelok 24.6.2024.

Kritériom výberu najlepších žiakov sú študijné úspechy, postupy v riešení predmetových olympiád, výsledky v rôznych oblastiach záujmovej činnosti, aktívna činnosť v žiackej školskej rade a Detskom a mládežníckom parlamente mesta Handlová. Na oceňovaní nechýbali zástupcovia škôl, pedagógovia a rodičia, ktorí sa spoločne tešia z rozvoja a úspechov svojich detí.  

ZŠ Mierové námestie

Olívia Vicianová, VII.B

Olívia nie je len výborná recitátorka, ale aj veľmi aktívna a kreatívna žiačka. Úspech dosiahla v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, kde získala 1. miesto a rovnako bola prvá aj v súťaži Malá Vansovej Lomnička.  Ako členka školského parlamentu má vždy veľa nápadov. Svoj talent rozvíja v literárno-dramatickom odbore ZUŠ Handlová, aj ako členka tanečnej skupiny Dazya. Je všade, kde treba pomôcť, či niekoho podporiť.

Ivana Fukasová, VIII.A

Ivanka je aktívnou členkou školského parlamentu, šéfredaktorkou školského časopisu Úsmev a úspešnou riešiteľkou školského kola geografickej a anglickej olympiády. Prebojovala sa z 1. miesta v školskom kole biologickej olympiády v kategórii botanika cez okresné až na krajské kolo. Veľmi ochotne sa zapája a pomáha v škole v rôznych aktivitách.

Gréta Galbavá, IX.C

Grétka je úspešnou riešiteľkou krajského kola chemickej olympiády, zúčastnila sa na okresnom kole v atletike, na školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. Mesto reprezentovala aj v tanečných súťažiach ako členka skupiny Volcano.

 

ZŠ Morovnianska cesta

Ariana Gáborová, IV.B

Ariana sa zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže Rómovia recitujú. Vo svojej kategórii 1. stupeň základných škôl získala 1. miesto v prednese prózy. Na Hviezdoslavovom Kubíne obsadila 3. miesto v krajskom kole v prednese prózy. Školu reprezentuje vo všetkých recitačných súťažiach, kde uplatňuje svoj talent a temperament.

Jakub Hipký, V.A

Jakub sa zúčastňuje rôznych súťaží, kde uplatňuje svoj talent a vedomosti.  2. miesto získal v Rozprávkovej Žiline v kategórii detí vo veku 11-13 rokov za Rozprávku o pomaľovanej stene.

Vivien Cicková, IV.A

Vivien bola úspešná v krajskom kole recitačnej súťaže Rómovia recitujú, v kategórii poézia získala 1. miesto, kde uplatnila svoj talent. 

 

ZŠ Školská ulica

Erik Jakkel, IX.B

Erik vyniká vo všetkých vyučovacích predmetoch a svojou cieľavedomou prácou dosahuje výborné výsledky. V celoslovenskom Testovaní žiakov 9. ročníkov dosiahol 97% v matematike aj v slovenskom jazyku. Je úspešný riešiteľ okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Z okresného kola matematickej olympiády postúpil do krajského kola.

Jozef Zderka, VIII.B

Jozef sa pravidelne zúčastňuje vedomostných súťaží, zúčastnil sa v okresnom kole dejepisnej a biologickej olympiády. Na svoj vek pozoruhodne analyzuje básne či prózu, vníma dejiny, rieši príklady či rozoberá chemické prvky. Cenu na oceňovaní prevzala v jeho neprítomnosti maminka. 

Karolína Kulichová, VII.A

Karolína preukázala širokú škálu vedomostí a všeobecný prehľad v okresnom kole geografickej olympiády a  dejepisnej olympiády, kde si vybojovala aj postup do krajského kola. Má srdečnú povahu, vďaka empatii si vytvára blízke vzťahy so spolužiakmi.

 

Stredná odborná škola

Ján Pullmann, IV.C

Ján patrí medzi veľmi aktívnych študentov a  dosahuje výborné výsledky. Reprezentoval školu v súťažiach NAG, dosiahol 6.miesto v kategórii jednotlivci a 9. miesto v kategórii HS3. Úspešne ukončil certifikačnú skúšku CCNA. Je ochotný poradiť a pomáhať, venuje sa doučovaniu mladších spolužiakov.

Ľuboš Noska, IV.C

Ľuboš je aktívny študent, vyniká v zručnosti, nápaditosti, vysokej tvorivosti. V rámci Stredoškolskej odbornej činnosti odprezentoval v súťažnom odbore informatika svoju prácu Meteostanica, získal 2. miesto na krajskom kole a 6. miesto na celoslovenskom kole. Cenu v jeho neprítomnosti prevzala triedna učiteľka. 

 

Súkromná Základná umelecká škola Volcano

Melánia Ďurkanová, Bianka Matiašková a Alexandra Sirotňáková

Dievčatá sa tancu venujú aj nad rámec svojho rozvrhu, neustále na sebe pracujú a zlepšujú sa. Tento rok sa kvalifikovali na svetové finále, kde získali medzi silnou konkurenciou z 9 choreografií v kategórii Open junior 1. miesto. Zúčastnili sa súťaže v Leviciach, kde skončili na 2.mieste v kategórii A profesionál. So všetkými choreografiami sa kvalifikovali na celoslovenské Grand finále. Na celoslovenskej tanečnej súťaži v Bojniciach získali 1. miesto a hlavnú cenu Laureát súťaže. V celoslovenskom grand finále Showtime dance  si dievčatá vysúťažili 1. a 2. miesto a postup na európske finále. Na svetovom finále v Chorvátsku si v silnej svetovej konkurencii odniesli z 20 súťažných choreografií krásne 7. miesto.

 

Základná umelecká škola Handlová

Vanessa Weissabelová - II. ročník II. stupeň 

Vanessa sa zapája do prezentácií školy nielen v sólovom speve. Účinkovala v mnohých muzikáloch,  Koncert k 70. výročiu školy, Vianočný koncert, Alica v studni zázrakov, Koncert filmovej hudby. Spieva aj v speváckom zbore Barborky a v Súborčeku. Zúčastnila sa súťaže Kremnické laso, kde sa v sólovom speve v III. kategórii umiestnila na 3. mieste. Na celoslovenskej súťaži v populárnom speve Novácky talent vystúpila so skupinou populárnej hudby pri ZUŠ Batterfly effect, kde získali 2. miesto v Zlatom pásme. 

Mia Ricci Bartsch - II. ročník I. stupeň

Mia reprezentovala školu s výbornými výsledkami na viacerých súťažiach: Novácky talent, kde obsadila 1. miesto; Kremnické laso, kde okrem 1. miesta získala aj Cenu za najlepší spevácky výkon; Malokarpatský slávik - tiež sa umiestnila na 1. mieste. Predstavila sa na viacerých koncertoch usporiadaných školou ako Vianočný koncert a Koncert k 70. výročiu školy. Na Medzinárodnom festivale piesní a tanca v Konine (Poľsko) obsadila konečné strieborné miesto a zo sólistov skončila najlepšie. Za svoje pomerne krátke dvojročné štúdium dosiahla pozoruhodné výsledky. 

 

Centrum voľného času Handlová

Samuel Schwartz je najmladším členom Detského a mládežníckeho parlamentu. Je neoddeliteľnou súčasťou každého podujatia, ktoré pripravuje Centrum voľného času. Je svedomitý a veľmi pracovitý. Je prínosom pre Centrum voľného času. Je aktívny a snaživý.
 
Emília Ištoková je aktívna členka Detského a mládežníckeho parlamentu. Vždy je ochotná pomôcť, čo dokazuje aj svedomitou prípravou na podujatia. Je veľkým prínosom pre Centrum voľného času a je zručná aj ako zdravotnícky dobrovoľník, keďže študuje na strednej zdravotníckej škole.

Text: Eva Poláková

Foto:  Vanda Matiašková