Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie o povolení zmeny užívania časti nebytových priestorov

SÚBOR
Dátum: 11.06.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 118
2 min. čítania
Rozhodnutie o povolení zmeny užívania časti nebytových priestorov

Ulica 29. augusta, Handlová 

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad vo veci návrhu navrhovateľa: Tibora Vinczeho, adresa: 811 02 Bratislava, Tallerova 3 zo dňa 08.02.2024 o zmenu v užívaní časti nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 78, na ul. 29. augusta na nový účel: „1 – izbová bytová jednotka“ takto rozhodol:

Mesto Handlová v súlade s ustanovením § 85 ods.1 stavebného zákona, § 23 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie povoľuje

zmenu v užívaní časti nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 78, na ul. 29. augusta č. 2, prízemie, priestor č. 2 na pozemku parc. č. 500 v k.ú. Handlová na nový účel 1 – IZBOVÁ BYTOVÁ JEDNOTKA

 

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete nižšie na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - R,zmena v užívaní, Vincze Veľkosť: 154.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024