Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné rozhodnutie Stredoslovenská distribučná, a. s.

SÚBOR
Dátum: 11.06.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 94
4 min. čítania
Územné rozhodnutie Stredoslovenská distribučná, a. s.

Predmetom rozhodnutia je rozšírenie NNK zemného vedenia a rekonštrukcia existujúcej vežovej trafostanice

Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., adresa: 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36 442 151 v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou ELSPOL – SK, s.r.o., adresa: 029 01 Námestovo, Miestneho priemyslu 1085, IČO: 36 433 721 podal dňa 28.03.2023 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „15869 – Handlová – ul. Československej armády Rekonštrukcia TS 179/ts/960 a rozšírenie NNK“ na pozemkoch ul. ČSA, 1. mája a Lipová v k.ú. Handlová, v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Z . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je rekonštrukcia existujúcej vežovej trafostanice TS 179/ts/960 nahradením časti NN technológie TS novou technológiou, čím sa navýši vyššia prenosová kapacita elektrických zariadení so zaistením kvality dodávky elektrickej energie k odberným miestam. Rekonštrukcia sa zrealizuje vo vnútri vežovej trafostanice. Rozšírenie nového NN zemného vedenia bude vedené v zeleni v trase existujúcich NN zemných vedení v úseku rekonštruovanej TS 179/zs/960 po istiace skrine PRIS 8 pri č.d 236 ul. ČSA a PRIS 3 č. 23. Prechod vedenia popod asfaltové cesty ul. Lipová a ul. 1. mája sa zrealizuje pretlakmi. Prechod vedenia ponad vodný tok Struhár je určený v oceľovej chráničke, ktorá sa priloží k existujúcemu vedeniu uloženému v existujúcej chráničke. V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40. Rozšírením NNK vedení sa k existujúcim zemným vedeniam uloží nové zemné káblové vedenie, NN zemné vedenia sa zokruhujú, čím sa eliminuje poruchovosť prevádzky a dodávky elektrickej energie k odberným miestam. Montážou novej skrine PRIS sa umožní pripojenie nových odberných miest. Ochranné pásmo uložených vedení je existujúce.

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh a po doplnení podania dňa 05.03.2024 vydáva:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY
Predmetom územného rozhodnutia je rozšírenie NNK zemného vedenia a rekonštrukcia existujúcej vežovej trafostanice TS 179/ts/960 nahradením časti NN technológie TS novou technológiou, čím sa navýši vyššia prenosová kapacita elektrických zariadení so zaistením kvality dodávky elektrickej energie k odberným miestam.

 

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete nižšie na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - ÚR - líniová stavba, SSD-ELSPOL, Rekonštrukcia TS ČSA Veľkosť: 327.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024
Mapovy podklad SSD Veľkosť: 371.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024