Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do európskeho parlamentu 8. júna 2024

Dátum: 07.06.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 582
7 min. čítania
Voľby do európskeho parlamentu 8. júna 2024

V sobotu bude možnosť slobodne a demokraticky vyjadriť svoj názor. 

VOLEBNYÝ DISPEČING
Volebný dispečing v meste Handlová bude počas Volieb do Európskeho parlamentu v sobotu 8. júna 2024 fungovať v čase od 7.00 h do 22.00 h na tel. čísle 046/519 25 11.
 
kontakty na zapisovateľky nižšie!
 
Osemnásť volebných okrskov v Handlovej bude otvorených od 7. 00 h do 22.00 h. Termín volieb na Slovensku bol vyhlásený predsedom Národnej rady SR na sobotu 8. júna 2024. Voľby do Európskeho parlamentu sa v celej Európe konajú v termíne od 6. do 9. júna 2024.
 
Prečo je dôležité ísť voliť
Všetci občania Európskej únie majú jedinečnú príležitosť spoločne rozhodnúť o jej budúcnosti. V právnych predpisoch EÚ sa upravujú obzvlášť dôležité oblasti života väčšiny ľudí: životné prostredie, bezpečnosť, migrácia, sociálne politiky, práva spotrebiteľov, hospodárstvo, právny štát a mnohé ďalšie. V súčasnosti má každá dôležitá vnútroštátna téma aj európsky rozmer.
 
Váš hlas rozhodne, ktorí poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu vás budú zastupovať pri príprave nových právnych predpisov a bude mať rozhodujúcu úlohu tiež pre zostavovanie Európskej komisie. Účasť na voľbách ovplyvní váš každodenný život a život mnohých ďalších.
 
Kto môže voliť?
Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.
 
Aké doklady si pripravte pred vstupom do volebnej miestnosti
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európske únie. Ak bol voličovi vydaný hlasovací preukaz predloží ho spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom.
Ak sa jedná o voliča (občana SR), ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenka a ani na území iného členského štátu EÚ, predloží cestovný doklad (slovenský cestovný pas) a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.
 
Ako voliť vo volebnej miestnosti
  1. Po preukázaní sa občianskym preukazom, resp. vyššie uvedenými dokumentmi, vám vo volebnom okrsku bude vydaná obálka a sada hlasovacích lístkov (23 ks) zaregistrovaných politických subjektov (politické strany alebo koalície). (POZN: Pôvodne bolo zaregistrovaných 24 politických subjektov, jeden sa vzdal v zákonom stanovenej lehote)
  2. Vyberiete si jeden politický subjekt = jeden hlasovací lístok, ktorému chcete dať svoj hlas. Pokiaľ neoznačíte žiadneho konkrétneho kandidáta, ráta sa po vložení do obálky a následne do volebnej schránky, hlas pre politický subjekt.
  3. V prípade, že máte záujem dať preferenčné hlasy jednotlivých kandidátom politického subjektu, môžete tak urobiť zakrúžkovaním poradového čísla MAXIMÁLNE 2 kandidátov na jednom hlasovacom lístku. Ak označíte preferovaného kandidáta resp. dvoch, do výsledku volieb sa počíta hlas pre stranu aj pre vybraného/vybraných kandidátov.
  4. Jeden vami vybraný hlasovací lístok vložíte do obálky a hodíte do volebnej schránky.
  5. Ostatné hlasovacie lístky musíte vhodiť do schránky na to určenej vo volebnej miestnosti
  6. Ak sa pomýlite, požiadajte členov volebného okrsku o novú sadu hlasovacích lístkov. Starú sadu aj s pomýleným lístkom musíte vhodiť na schránky na to určenej.  
  7. Členovia volebných okrskov v žiadnom prípade nemôžu pomáhať voličovi s úpravou hlasovacích lístkov. Preto ak máte zdravotné problémy, požiadate o prenosnú schránku ten okrsok, kde ste ako volič zapísaný alebo choďte do volebnej miestnosti s vám blízkou osobou,  ktorá bude poučená, ako vám môže pomôcť.
 

ZOZNAM OKRSKOV A KONTAKTY NA ŽIADOSŤ O PRENOSNÚ SCHRÁNKU

Zoznam okrskov spolu s telefónnymi číslami, kam je možné zavolať a zistiť informácie, prípadne si objednať prenosnú hlasovaciu schránku. Všeobecné informácie poskytuje volebný dispečing v Handlovej v čase od 7.00 do 22.00h 

Okrsok č.1 - Základná škola Mierové námestie I - 0918678147

Okrsok č.2 - Základná škola Mierové námestie II - 0905945746

Okrsok č.3 - Základná škola Morovnianska škola I - 0918325886

Okrsok č.4 - Základná škola Morovnianska škola II - 0907899525

Okrsok č.5 - Základná škola Morovnianska škola III - 0905487870

Okrsok č.6 - Základná škola Morovnianska škola IV - 0918325882

Okrsok č.7 - Stredná odborná škola - 0917136273

Okrsok č.8 - Mostná blok D - 0905785138

Okrsok č.9 - Základná špeciálna škola - 0918618842

Okrsok č.10 - HBP, a.s. – Baňa Handlová - 0905788564

Okrsok č.11 - Podnikateľský inkubátor Handlová - 0918978071

Okrsok č.12 - Mestský bytový podnik - 0905873701

Okrsok č. 13 - Seniorcentrum, n.o. - 0917180547

Okrsok č.14 - CVČ Relax - 0908120760

Okrsok č.15 - Základná škola Školská - 0903521503

Okrsok č. 16 - Horný koniec – Hostinec Pod brezami - 0917902662

Okrsok č.17 - Nová Lehota č.17 - Hostinec pod Lipami - 0905540345

Okrsok č.18 - Dom kultúry Morovno - 0940947736