Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Senior centrum funguje v meste už desať rokov

GALÉRIA
Dátum: 03.06.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1088
11 min. čítania
Senior centrum funguje v meste už desať rokov

Oslava výročia bola plná potlesku, občas sĺz dojatia a úsmevov   

Uplynulo desať rokov, odkedy sa po prvýkrát otvorili dvere do SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. (ďalej senior centrum). Pri príležitosti desiateho výročia vzniku tejto mestskej neziskovej organizácie pozvala riaditeľka zariadenia Emília Nyitrayová v piatok 31. mája 2024 do Domu kultúry v Handlovej, aktuálnych a bývalých zamestnancov, bývalých kolegov v dôchodkovom veku, členov správnej a dozornej rady senior centra a hostí. Jej cieľom bolo poďakovať sa všetkým tým, ktorí sú s handlovským senior centrom spätí.

V úvode si riaditeľka zaspomínala na začiatky, na prvých zamestnancov a klientov a najmä na dôležitú prácu, ktorá ich čakala. Prví štyria klienti a deviati zamestnanci, opatrovateľky, kuchárka a sociálna pracovníčka boli do senior centra prijatí 2. januára 2014. Ako uviedla: „Občas musím zaloviť v pamäti ako to bolo, ale boli to pekné začiatky, lebo sme začali tvoriť niečo nové. Vzniklo, niečo, čo v meste nebolo a ľudia to naozaj potrebovali.“ Na otázku, či niekedy oľutovala rozhodnutie prísť do Handlovej a stať sa riaditeľkou odpovedala, že v zariadeniach ako je toto senior centrum pracovala v rôznych mestách. Prišla však do zabehnutých koľají, kde bolo potrebné neustále niečo riešiť: „Vždy niečo nefungovalo. A toto bolo niečo, čo som mohla začať sama a po svojom. Začínali sme motivovaní a plní elánu a to nám ostalo dodnes,“ uzavrela Nyitrayová.

Po svojich úvodných slovách riaditeľka senior centra všetkým prítomným predstavila členov správnej a dozornej rady Silviu Grúberovú, Vladimíra Buzalku, Veroniku Cagáňovú, Radoslava Iždinského, Petra Mendela a Branislava Botku, ktorým tiež poďakovala za podporu a spoluprácu a slovo odovzdala primátorke mesta Silvii Grúberovej. Primátorka začiatky vzniku zariadenia pozná ešte z pozície referenta na Oddelení projektov Mestského úradu v Handlovej, kde spolu s Petrom Cagáňom a Alexandrou Ľahkou pripravovali projektovú žiadosť pre čerpanie zdrojov z eurofondov a následne s kolegami a projektovým manažérom zabezpečovali aj realizáciu stavby a rekonštrukciu objektu bývalej základnej školy: „Som veľmi rada, že máme v Handlovej zariadenie tohto typu už desať rokov. Veľmi si vážim prácu vás všetkých, ktorá je nesmierne náročná a zodpovedná. Pretože vy ste tí, ktorí sa staráte o našich starých rodičov a ľudí na sklonku ich života.“ Ako neskôr uviedla pre RTV Prievidza: „Myslím si, že to bolo svojho času naozaj fantastické rozhodnutie vtedajšieho vedenia mesta a poslaneckého zboru, pustiť sa do tohto projektu.“ Zdôraznila, že veľký kus práce urobila vedúca sociálneho oddelenia Veronika Cagáňová a súčasná riaditeľka Emília Nyitrayová, ktorú by na riaditeľskej stoličke rada videla tiež v budúcnosti: „ Pani riaditeľku hodnotím ako veľmi silnú oporu, ako maximálne zodpovednú, ľudskú a aj odbornosťou nabitú profesionálku.“

Následne sa prítomným prihovorila Veronika Cagáňová, vedúca Sociálneho oddelenia MsÚ Handlová a zároveň členka správnej rady. Podľa jej slov už v roku 2003 rezonovala v meste požiadavka na vytvorenie zariadenia s pobytovou sociálnou službou. Vyzdvihla, aká je náročná a nedocenená práca opatrovateliek, zdravotných pracovníkov a ostatných zamestnancov v zariadení najmä z pohľadu verejnosti a ocenila, že sa vedenie mesta pred desiatimi rokmi aj napriek obavám rozhodlo zriadiť zariadenie pre seniorov.  

Emília Nyitrayová svoje veľké ďakujem postupne venovala všetkým prítomným. V prvom bloku ocenila prácu tých, ktorí ju poctivo vykonávali až do doby, kým brány senior centra opustili z dôvodu dovŕšenia veku odchodu do dôchodku. Nezabudla ani na dodávateľov a sponzorov a v dvoch vstupoch postupne k sebe prizvala každého jedného zamestnanca osobitne. Popísala stručne kedy do zariadenia nastúpili, čo si na nich váži, aké sú ich osobnostné kvality a úprimne vyjadrila slová vďaky. Spätnou väzbou všetkých prítomných boli potlesk, občas slzy dojatia, no najčastejšie úsmev. Na oslavu 10. výročia sa nemohli dostaviť všetci aktuálni zamestnanci, keďže v senior centre funguje nepretržitá prevádzka. Preto niektorí prišli neskôr a niektorí naopak odišli z oslavy skôr, aby vymenili svojich kolegov na smene v zariadení.

Po individuálnych a skutočne úprimných slovách vďaky všetkým prítomným zamestnancom, poväčšine ženám, vystúpila hlavná sestra Dáša Hlaváčová, ktorá tiež v mene všetkých zamestnancov poďakovala riaditeľke a ocenila jej náročnú a odbornú prácu, ktorú si všetci neskutočne vážia. Obdarovala ju kyticou kvetov a malým darčekom. Na to sa všetci prítomní postavili a venovali riaditeľke obrovský potlesk.

Vznik a súčasnosť Senior centra Handlová, n.o.

V roku 2003 podľa Veroniky Cagáňovej fungovala v meste len jedna sociálna služba a tou bola terénna sociálna služba, ktorú v tom čase ešte delimitoval štát. Potom pribudla terénna služba krízovej intervencie, čo boli zamestnanci, ktorí sa venovali rómskej komunite a svoju službu začal postupne ponúkať aj Jazmín, n.o.

S myšlienkou vytvoriť zariadenie pre seniorov s kapacitou 100 miest prišiel v tom čase bývalý primátor mesta, Rudolf Podoba. Aj napriek obavám a presviedčaniu, že také veľké zariadenie mesto neufinancuje, vtedajší primátor trval na svojom. „Aktuálna situácia nám ukazuje, že mať zariadenia tohto typu na území mesta je viac ako výhra, pre obyvateľov i pracovníkov v sociálnej oblasti. Pre zaujímavosť, k dnešnému dňu evidujeme 27 žiadateľov o umiestnenie“,  uzavrela Cagáňová.

Zriadeniu senior centra predchádzalo realizovanie projektu rekonštrukcie budovy bývalej Základnej školy na ulici Márie Krššákovej. Objekt bolo nevyhnutné komplexne zrekonštruovať, zatepliť, odstrániť bariéry, obstarať vnútorné vybavenie, výťah a celkovo ho prispôsobiť pre účely zariadenia sociálnych služieb. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ Investícia do vašej budúcnosti“ vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR a vo výške 5% z rozpočtu mesta v rokoch 2010-2013, v celkovej výške 2 696 000,00 €.

V roku 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová zakladaciu listinu novej neziskovej organizácie (ďalej len n.o.) SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. Vznik novej n.o. významne ovplyvnil kvalitu života občanov a ekonomiku v meste. Nová n. o ponúka od roku 2014 dva druhy sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov s kapacitou 80 miest a Domov sociálnych služieb s kapacitou 20 miest. Dnes je priemerný vek klientov 82 rokov, 20 klientov je imobilných, 70 je na invalidnom vozíku a 10 používa chodítko.

Najťažším obdobím pre Senior centrum bolo za 10 rokov podľa slov riaditeľky jednoznačne „covidové obdobie“. Všetci toto obdobie prežívali ťažko. Nikto na to nebol pripravení. Všetci si museli poradiť s problémom karantén. Ako uviedla Nyitrayová: „Naši zamestnanci si sami vytvorili karanténne skupiny a v desaťdňových intervaloch sa striedali a prespávali v práci, aby chránili našich klientov.“

Aktuálne je v senior centre zamestnaných 50 zamestnancov a z toho 31 odborných. Platí totiž pravidlo, že na dvoch klientov prináleží jeden zamestnanec. Pri kapacite 100 lôžok musí mať senior centrum zo zákona minimálne 50 zamestnancov a z nich musí byť minimálne 60% odborných.

Čo popriali zariadeniu k 10. výročiu do ďalších rokov?

Riaditeľka Senior centra, Emília Nyitrayová

„Želám si, aby ľudia, ktorí k nám prídu, klienti aj príbuzní, si uvedomili akú prácu robia všetci zamestnanci centra od upratovačiek po hlavnú sestru. Aby im dali spätnú väzbu, že o nich vedia a že ich práca je dôležitá, pretože pomáhajú ich rodine.“

Primátorka mesta Handlová, Silvia Grúberová

„Želám si, aby kolektív senior centra do ďalších rokov vydržal pracovať zodpovedne a s úsmevom na tvári, pretože starať sa o rodičov, starých rodičov si vyžaduje naozaj aj veľkú dávku trpezlivosti, aj starostlivosti, aj tej samotnej ľudskej vľúdnosti. Všetkým prajem, aby mali energiu, silu a zdravie pri starostlivosti o našich najstarších.“

Hlavná sestra, Dáša Hlaváčová

„Do ďalších 10 rokov by som si priala, aby sa u nás klienti cítili ako doma. Aby to bol ich druhý ozajstný domov, kde prežijú posledné roky svojho života!"

Opatrovateľka, Zuzana Pittnerová

„Pre senior centrum ani nie, lebo si myslím, že to máme dobre našliapnuté. Skôr pre seba a kolegyne hlavne to pevné zdravie, silu a vitalitu. Aby sme vydržali ako kolektív spolu.“

Mesto Handlová udelilo senior centru Ďakovný list pri príležitosti 10. výročia od založenia.

TEXT: Vanda Matiašková a  JP, FOTO: Vanda Matiašková