Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výročie vstupu Slovenska do EÚ

Dátum: 24.05.2024
Autor: Eva Poláková
Počet videní: 449
4 min. čítania
Výročie vstupu Slovenska do EÚ

Čo pre Handlovú priniesol vstup krajiny do Európskej únie?

Európska únia vznikla 1. novembra 1993 po tom, ako bola v Maastrichte 7. februára 1992 podpísaná Zmluva o EÚ.
V súčasnosti je Európska únia zoskupením 27 krajín, ktoré tvoria obchodné spoločenstvo a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia a solidarita. Už 20 rokov sme súčasťou Európskeho spoločenstva, ktoré prináša svojim obyvateľom prosperitu, rast životnej úrovne a množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sme získali možnosť využiť finančné nástroje EÚ na znižovanie regionálnych rozdielov, zvyšovanie kvality života našich obyvateľov a podporu ekonomického rastu.

Čo pre Handlovú znamenal vstup Slovenska do EÚ z pohľadu čerpania projektových financií?

História čerpania európskych štrukturálnych fondov sa v meste Handlová datuje od roku 2005, kedy prvým väčším implementovaným projektom bolo vybudovanie Podnikateľského inkubátora na Námestí baníkov. Táto investícia mala hodnotu približne 1.3 mil. EUR. Zatiaľ posledným schváleným projektom je v roku 2024 „Kontaktné centrum Handlová“, so schváleným finančným príspevkom vo výške 672 290,74 EUR. Za obdobie čerpania 2005 -2024 bolo podaných vyše 50 projektov v približnej hodnote 32 mil. EUR. Celkové schválené finančné zdroje, ktoré mesto Handlová obdržalo z európskych štrukturálnych fondov, sú v hodnote viac než 19 mil. EUR.

Za 19 rokov čerpania – 19 miliónov EUR

Medzi najvýznamnejšie investície môžeme zaradiť už spomínaný Podnikateľský inkubátor, vybudovanie Senior centra z bývalej ZŠ Kršáková, rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny a Mestskej knižnice, rekonštrukciu budov ZŠ Mierové námestie, ZŠ Morovnianska cesta, MŠ Dimitrovova, revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Morovnianska cesta. Významné investície sa podarilo získať aj v oblasti odpadového hospodárstva, financovala sa kompostáreň, technika na čistenie mesta, technologické zabezpečenie zberu biologicko rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Medzi prínosné projekty patria aj projekty v sociálnej oblasti ako napríklad zabezpečenie opatrovateľskej služby alebo terénnej sociálnej práce a mnohé iné.

V súčasnej dobe môže byť pre mesto Handlová mimoriadne prínosný Fond pre spravodlivú transformáciu, ktorý je naviazaný na ukončenie ťažby uhlia na hornej Nitre.                  

 

                                                                                                            M. Podoba, ref. odd. mestských projektov, RED