Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis do materskej školy sa uskutoční od 14. do 16. mája 2024

Dátum: 30.04.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 492
4 min. čítania
Zápis do materskej školy sa uskutoční od 14. do 16. mája 2024

Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné zaslať aj poštou a emailom do 17. mája 2024

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne (v prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky) možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. 

Predprimárne vzdelávanie pre 5 ročných 

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

ŽIADOSTI

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (nájdete v prílohe) podáva zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Zákonný zástupca môže podať vyplnenú a od detského lekára potvrdenú žiadosť:

Osobne v riaditeľni Materskej školy, Ul. SNP 27, Handlová

  • 14. máj 2024 od 09:00 h do 12:00 h a od 13:00 h do 15:00 h 
  • 15. máj 2024 od 09:00 h do 12:00 h a od 13:00 h do 16:00 h 
  • 16. máj 2024 od 09:00 h – do 12:00 h 

Poštou

Na adresu materskej školy (Ul. SNP 27, 972 51 Handlová) najneskôr do 17. mája 2024

E-mailom

Odoslaním naskenovaného tlačiva (žiadosť) na adresu mssnp@handlova.sk najneskôr do 17. mája 2024

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, najneskôr do 17. mája 2024

PODMIENKY PRIJÍMANIA

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

ROZHODNUTIA 

Riaditeľ/-ka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2024.

Rozhodnutia budú vydávané do elektronických schránok zákonných zástupcov dieťaťa (nie do e-mailových schránok). V prípade, že zákonný zástupca nemá elektronickú schránku aktivovanú, listinný rovnopis rozhodnutia mu bude doručený osobne na protipodpis, resp. prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú doručovaciu adresu v žiadosti.

Informácie ohľadom nástupu dieťaťa do materskej školy od 2. septembra 2024 budú zákonným zástupcom poskytovať pani zástupkyne osobne, z pracoviska na ktoré bude dieťa prijaté.

 

Viac informácii o zápise do materskej školy, podmienkach prijatia a termíny nájdete na podstránke Pre školy - Materské školy - Zápis do materskej školy - kliknite na tento odkaz