Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

INFORMÁCIE K VOĽBÁM PREZIDENTA 2024 - 2.KOLO

Dátum: 06.04.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 519
5 min. čítania
INFORMÁCIE K VOĽBÁM PREZIDENTA 2024 - 2.KOLO

Okrsky sú otvorené od 7.00h do 22.00h

TELEFONICKÝ KONTAKT NA DISPEČING 046/519 25 11

Druhé kolo prezidentských volieb sa koná v sobotu 6. apríla 2024 v čase od 7.00h do 22.00h. Využite svoje právo a choďte voliť!

Od vyhlásenia termínu volieb ste mohli všetky dôležité informácie nájsť na oficiálnom mestskom webe www.handlova.sk v sekcii Samospráva – Voľby a referendá - Prezidentské voľby 2024 

ZOZNAM OKRSKOV A KONTAKTY NA ŽIADOSŤ O PRENOSNÚ SCHRÁNKU

Zoznam okrskov spolu s telefónnymi číslami, kam je možné zavolať a zistiť informácie, prípadne si objednať prenosnú hlasovaciu schránku. Všeobecné informácie poskytuje volebný dispečing v Handlovej v čase od 7.00 do 22.00h 

Okrsok č.1 - Základná škola Mierové námestie I - 0918678147

Okrsok č.2 - Základná škola Mierové námestie II - 0905945746

Okrsok č.3 - Základná škola Morovnianska škola I - 0918325886

Okrsok č.4 - Základná škola Morovnianska škola II - 0907899525

Okrsok č.5 - Základná škola Morovnianska škola III - 0918325882

Okrsok č.6 - Základná škola Morovnianska škola IV - 0918978071

Okrsok č.7 - Stredná odborná škola - 0917136273

Okrsok č.8 - Mostná blok D - 0905785138

Okrsok č.9 - Základná špeciálna škola - 0918618842

Okrsok č.10 - HBP, a.s. – Baňa Handlová - 0905788564

Okrsok č.11 - Podnikateľský inkubátor Handlová - 0905487870

Okrsok č.12 - Mestský bytový podnik - 0905873701

Okrsok č. 13 - Seniorcentrum, n.o. - 0915971327

Okrsok č.14 - CVČ Relax - 0908120760

Okrsok č.15 - Základná škola Školská - 0903521503

Okrsok č. 16 - Horný koniec – Hostinec Pod brezami - 0917902662

Okrsok č.17 - Nová Lehota č.17 - Hostinec pod Lipami - 0905540345

Okrsok č.18 - Dom kultúry Morovno - 0940947736

Žiadosť o prenosnú volebnú schránku

Požiadať o prenosnú urnu je možné na DISPEČINGU 046/519 25 11  alebo priamo zavolaním do okrsku, do ktorého patríte podľa trvalého pobytu. 

O možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti môžete požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov osobne alebo prostredníctvom inej osoby mesto, alebo v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu, len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Spôsob hlasovania

  • Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete členom komisie platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
  • Následne obdržíte bielu opečiatkovanú obálku so zoznamom zaregistrovaných kandidátov
  • Odoberiete sa za plentu, kde zakrúžkujete poradové číslo vami vybraného kandidáta na prezidenta SR, ktorému chcete dať svoj hlas
  • Zakrúžkovať môžete poradové číslo len jedného kandidáta
  • Takto upravený hlasovací lístok vložíte do obálky, ktorú môžete a nemusíte zalepiť a vhodíte do volebnej schránky
  • V prípade, že sa pomýlite, je potrebné upovedomiť okrskovú komisiu, hlasovací lístok, v ktorom ste sa pomýlili spolu s obálkou vhodiť do urny na nesprávne upravené hlasovacie lístky a vypýtať si novú sadu na hlasovanie

Zoznam kandidátov, ktorí postúpili z I.kola, ktoré sa konalo v sobotu 23. marca 2024

  • Ivan Korčok
  • Peter Pellegrini

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej komisie a počas jeho neprítomnosti jeho podpredseda. Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú platné pre všetkých prítomných. Kto neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33€.

Všetci predsedovia a podpredsedovia jednotlivých okrskov boli minulý týždeň, 14.9.2023 riadne preškolení zamestnancami Okresného úradu Prievidza. 

Štatistiky

O hlasovací preukaz požiadalo k dnešnému dňu 5. 4. 2024 - pre 2.kolo 695 Handlovčanov.