Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

SÚBOR
Dátum: 13.03.2024
Autor: Mgr Eva Poláková
Počet videní: 190
2 min. čítania
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

zmena nebytových priestorov bytového domu na Ul. 29. augusta na 1–ízbovú bytovú jednotku

Navrhovateľ Tibor Vincze podal dňa 08.02.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní časti nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 78, na Ul. 29. augusta č. 2, prízemie, priestor č. 2 na pozemku parc. č. 500 v k.ú. Handlová na nový účel: „1 – izbová bytové jednotka“.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby. 

Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,  oznamuje verejnou vyhláškou zahájenie konania o zmene v užívaní stavby, upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania návrhu a súčasne určuje lehotu k podaniu námietok a pripomienok – do 8 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stanovenom termíne na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov č. 7, číslo dverí 10, (predovšetkým v dni: pondelok, streda, 8,00-15,00 hod). Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr v stanovenom termíne, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, ktorí chcú nahliadnuť do spisového materiálu, aby sa vopred telefonicky ohlásili na čísle tel. 046 5192540, prípadne podali svoje námietky písomne, resp. emailovou poštou na adrese: andrea.horvathova@handlova.sk.

Celé znenie verejnej vyhlášky je k dispozícii na stiahnutie v dokumentoch nižšie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - oznámenie zmeny v užívaní Vincze Veľkosť: 141.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.3.2024