Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poslanci mestského zastupiteľstva budú zasadať v utorok 27. februára

Dátum: 26.02.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 563
2 min. čítania
Poslanci mestského zastupiteľstva budú zasadať v utorok 27. februára

Rokovanie sa začne o 14.00h a bude možné ho sledovať naživo

Primátorka mesta, Mgr. Silvia Grúberová, pozýva na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

pre volebné obdobie 2022 - 2026,

ktoré sa uskutoční v utorok 27. februára 2024 o 14,00 hodine

Rokovanie poslancov sa bude konať prezenčnou formou a bude možné ho sledovať naživo na kanáli YouTube RTV Prievidza. Odkaz na sledovanie bude zverejnený na tomto mieste zajtra po 14.00h a tiež na sociálnej sieti mesta Handlová. 

 

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca (ako náhradníka) Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

A/ Zmena zloženia Komisie ekonomickej, správy majetku mesta a mestských projektov

Predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

3. Kontrola uznesení

4. Nakladanie s majetkom mesta

A/ Návrh zmeny prílohy č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

5. Návrh zmeny cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy v meste Handlová

6. Modernizácia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie v Handlovej

7. Územný plán mesta Handlová, aktualizácia 2024, zmeny a doplnky č. 4 - dotácia na spracovanie ÚPD

8. Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra mesta Handlová na funkčné obdobie 2024 – 2030, zriadenie dočasnej komisie na preverenie náležitosti doručených obálok kandidátov na hlavného kontrolóra.

9. Informatívna správa o činnosti Bytovej rady a prideľovaní bytov v DOS za rok 2023

10. Správa o vykonaných kontrolách

11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

12. Rôzne

A/ Informácie o organizačno-technickom zabezpečení volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

B/ Informácie o organizačno-technickom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

13. Diskusia a odpovede na otázky poslancov

14. Interpelácia

15. Záver

 

Foto: ilustračné