Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizácia: Aktívneho zosuvu pod Kebaňou sa netreba obávať

VIDEO
Dátum: 22.02.2024
Autor: Vanda Matiašková
Počet videní: 1547
4 min. čítania
Aktualizácia: Aktívneho zosuvu pod Kebaňou sa netreba obávať

Vyjadrenie Geologického ústavu situáciu okolo zosuvu upokojilo

Aktualizácia 4.3.2024 - Oblasť zosuvu pod Kebaňou je pravidelne monitorovaná

Mesto po odporúčaní Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra „preložiť stožiar vysokého napätia“ oslovilo s požiadavkou o posúdenie a monitoring aj Stredoslovenskú distribučnú a.s.  Spoločnosť SSD, a.s. na žiadosť mesta Handlová reagovala, že predmetný stĺp vzdušného vedenia vysokého napätia nie je vo vlastníctve a správe spoločnosti.

Po zistení vlastníka stĺpu, ktorým sú Hornonitrianske bane Prievidza vedúci pre energetiku a miestne distribučné siete, Ing. Slavomír Polerecký potvrdil, že v uvedenej lokalite (Kebaňa) v k. ú. Handlová, zosuv pôdy evidujú a monitorujú od 7. týždňa 2024.

Polerecký uviedol, že v mieste zosuvu vzniklo k priblíženiu porastu až k živým častiam linky. „Túto situáciu sme okamžite riešili úplným vypílením stromov, ktoré zasahovali do vodičov (bola nutná krátka odstávka linky B2 riešená s dispečingom SSD).  Teraz je stav monitorovaný každodennou obhliadkou miesta pracovníkmi MDS HBP a. s.. Obhliadkou sa zisťuje stav vedenia, podperných bodov, ochranného pásma a stav zosuvu. Momentálne je situácia stabilná.“ dodal Polerecký.

zosuv pod kebaňou - foto polerecky HBP

Pôvodná správa z 22.2.2024

Zosuvy pôdy v okolí Handlovej nie sú nezvyčajným javom. Nahrávajú tomu nielen geologické, ale aj súčasné klimatické podmienky a ľudská činnosť.

Koncom januára si Handlovčan, ktorý prechádzal lúkou pod Kebaňou, všimol zosunuté časti svahu. Na základe tohto podnetu bola vykonaná obhliadka oddelením výstavby mestského úradu. Vzhľadom na to, že v tejto lokalite je vysokonapäťový stĺp, bol ihneď kontaktovaný Štátny geologický ústav Dionýza Štúra s požiadavkou na posúdenie stavu územia.

Avizovaný zosuv sa rozprestiera na ploche 1272,63 m2.  Odlučná hrana aktívneho zosuvu je v dĺžke 53,9 m a dosahuje výšku maximálne 1,7 m. Najmä v západnej časti je zreteľná šmyková plocha. Podľa Atlasu máp stability svahov SR je svah v tejto lokalite rajónom nestabilných území kategórie III.C. Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, zosuv bol vyvolaný najmä nadmernými zrážkami v jesennom a zimnom období roku 2023 a pokračovaním zrážkovej činnosti v mesiaci január 2024, ktoré sa mohli najvýraznejšie prejaviť na  hladine podzemnej vody.

Z hľadiska závažnosti je tento zosuv hodnotený v kategórii R2-stredná významnosť, čo značí malé poškodenie budov, infraštruktúry a životného prostredia a žiadne podstatné vplyvy na obyvateľstvo, či funkčnosť budov.

Štátny geologický ústav odporúča preloženie stožiara vysokého napätia smerom na sever do väčšej vzdialenosti od hrany potenciálneho zosuvu, nakoľko by sa mohol aktivizovať malý lokálny zosuv. Ak teda nastane preloženie stožiara, bude možné prehodnotiť situáciu do kategórie R1 – malá významnosť.

Aktívny zosuv  sa podľa stanoviska Štátneho geologického ústavu, neodporúča zaradiť medzi lokality navrhované na inžinierskogeologický prieskum, následnú sanáciu a prípadné monitorovanie.       

Video