Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktivačné práce ku koncu marca končia

Dátum: 16.02.2024
Autor: Mgr Eva Poláková
Počet videní: 1355
5 min. čítania
Aktivačné práce ku koncu marca končia

Počet aktivačných pracovníkov neustále klesá.

V apríli minulého roku vstúpila do platnosti novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorou sa zrušil výkon aktivačných prác.

Mestám a obciam bola v minulosti ponúknutá možnosť zapojiť sa do novovytvoreného projektu „Podpora udržiavania pracovných návykov“. Rozsah projektu bol stanovený na 80 hodín mesačne s plánovaným obdobím realizácie 1.4.– 30.9.2023. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne informovalo o predĺžení o ďalších 6 mesiacov, teda od 1.10.2023 do 31.3.2024. Mesto Handlová túto ponuku využilo a do projektu zapojilo 32 aktivačných pracovníkov.

K dnešnému dňu je k dispozícii 27 ľudí. Jedna osoba odišla do dôchodku, jedna bola vyradená z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Koordinátorka Ľudmila Hegliová musela s ďalšími tromi zrušiť dohodu z dôvodu dlhodobého porušovania pracovnej morálky. Na výkon aktivačných prác sú ľudia rozdelení do dvoch skupín, jedna robí od pondelka do štvrtka, druhá polovica robí od utorka do piatka v čase od 7.00- 12 :00, aby podľa dohody s Úradom práce splnili rozsah prác 20 hodín týždenne.  Piati ľudia nemôžu zo zdravotných dôvodov pracovať v exteriéri, preto ich pomoc mesto využíva na pomocné práce v mestských organizáciách ako pomocný školník alebo upratovačka. 

Podľa slov  Ľudmily Hegliovej: „Nie je ešte známa informácia, či vláda ďalej predĺži uvedený projekt. Ak nie, aktivácia nezamestnaných občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi bude pokračovať už len v rozsahu 32 hodín mesačne, čo sa samozrejme odzrkadlí na kvantite vykonaných prác.“  Počet aktivačných pracovníkov neustále klesá. „Mnohí si našli zamestnanie,  iní odišli do starobného dôchodku. Noví dobrovoľníci neprichádzajú, hoci podľa informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza je v Handlovej 67 občanov, ktorí spĺňajú podmienky pre zaradenie do aktivačných prác. Napriek tomu, že sa od 1.10.2023 zvýšil aktivačný príspevok na 86,80 €, táto suma je pre väčšinu našich sociálne odkázaných spoluobčanov  nezaujímavá,“ uviedla Ľ. Hegliová.

Medzi pravidelné činnosti, ktoré aktivační pracovníci pre mesto vykonávajú, patrí upratovanie v knižnici, čistenie námestia a blízkeho okolia, prevádzkovanie odevnej banky, upratovanie Klubu dôchodcov, pomocné práce v areáli Materskej školy na  Dimitrovovej  a Cintorínskej ulici,  výmena odpadkových vriec na venčoviskách, odpočívadlách v Novej Lehote a na autobusových zastávkach na Hornom a Dolnom konci. V  letných mesiacoch navyše kosia pridelené lokality, opravujú a  natierajú lavičky, zábradlia, čistia cestné vpuste, odvodňovacie rigoly. V zime, okrem pravidelných aktivít sa venujú klčovaniu náletových krovín na ploche za ZUŠ smerom k Dimitrovovej ulici a v Baníckej kolónii, čisteniu odvodňovacích rigolov v blízkosti Námestia baníkov, opilovaniu polámaných konárov za domami na Okružnej ulici.

Pri zimnej údržbe mesta, kedy sa spoločnosť Hater-Handlová spol. s r.o. so svojou technikou nevie dostať na niektoré mostíky, úzke lávky, či schodiská, vedia byť nápomocní. Už štvrtú zimu sa špeciálna pozornosť venuje lokalite za ZUŠ smerom k Parkovej ulici. Odstraňovanie náletových porastov, čistenie celého priestoru a jeho údržba je náročná, keďže ide o rozsiahlu plochu a náročný terén. Výsledky sú už viditeľné, čo teší občanov, ktorí bezpečnejšie prechádzajú denne daným schodiskom smerom k centru mesta.   EP