Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné priestranstvá sa nemajú podobať odpadkovým košom

Dátum: 15.02.2024
Autor: Mgr Eva Poláková
Počet videní: 598
4 min. čítania
Verejné priestranstvá sa nemajú podobať odpadkovým košom

Problematika znečisťovania verejných priestranstiev je horúca téma v celom meste

V poslednej dobe sa mestu množia podnety od obyvateľov, ktorí upozorňujú na problematiku znečistenia zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v okolí vežičky, Hutiry a okolia škôl, či niektorých problémových lokalít mesta.

V zimnom období, z dôvodu námrazy je čistenie zložitejšie. Vzhľadu lavičiek a zastávok neprospieva ani časté zhromažďovanie niektorých problémových jedincov, po ktorých ostávajú zbytky jedla, obalov, ohorkov a fľaše. Zastávky MHD a ich okolie čistia v zmysle harmonogramu prác aktivační pracovníci, spravidla je to 1-2 krát týždenne. Pracovníci spoločnosti HATER spol. s r. o. čistia malé smetné nádoby spravidla tiež raz za týždeň, v centrálnej mestskej zóne dvakrát týždenne.

Keďže prevažnú časť obsahu týchto malých odpadových košov tvoria ohorky cigariet, stojí za úvahu pripomenutie legislatívy:

Nariadenie mesta VZN 6/2023 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v územnom obvode mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna hovorí o zákaze požívania alkoholických nápojov a VZN 6/2010 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v meste Handlová vrátane dodatkov sa týka fajčenia na zastávkach verejnej dopravy.

Každá základná škola má v pláne výučby enviromentálnu výchovu žiakov. V krúžkoch sa venujú ekológii, organizovaniu poučných besied a výletom po okolí s vysvetľovaním dopadov znečisťovania životného prostredia. Je preto otázne, ako má naša mládež zvládnutú túto tému, keď práve v okolí škôl sa objavuje odpad na verejných priestranstvách pochádzajúci z občerstvenia rýchlymi jedlami, pochutinami a nápojmi. Pri tom na každom rohu máme k dispozícii okrem bežných odpadkových košov aj nádoby na separovaný odpad.

Na záver jeden handlovský príklad za všetky: kôš na parkovisku Základnej školy Školská bol plný odpadu z údržby motorového vozidla - 5 litrová bandaska oleja, obaly zo sprejov, olejom znečistené handry. Niekto zo susediacich garáží alebo rodinných domov si ušetril kroky. A to, čo je vhodné na separáciu, sa objavilo v malých odpadkových košoch, respektíve v košoch na psie exkrementy.

To, v akom prostredí budeme žiť a vychovávať naše deti, závisí aj od nás samých. Ak sa sami zodpovedne postavíme k problematike znečisťovania, smelo môžeme poukázať aj na tých, ktorí nám to naše okolie svojim správaním špatia a následne ich brať na zodpovednosť.