Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontrola zameraná na poriadok sa konala v Baníckej kolónii

VIDEO
Dátum: 01.02.2024
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 3085
5 min. čítania
Kontrola zameraná na poriadok sa konala v Baníckej kolónii

V januári sa uskutočnil kontrolný pracovný výjazd do tejto časti mesta

Začiatkom januára uskutočnili zástupcovia mesta spolu s odbornými referentmi niekoľko pracovných výjazdov do Baníckej kolónie v Handlovej za účelom vyzvania obyvateľov k spolupráci.

Jednou z prvých úloh, ktorú obyvatelia lokality dostali, bolo upratať množstvo odpadu. Na splnenie tejto úlohy bol určený presne stanovený čas a 24. januára uskutočnilo vedenie mesta kontrolný výjazd. Ako uviedol viceprimátor mesta Handlová, Radoslav Iždinský:

„Prišli sme sa pozrieť či v termíne 2och týždňov, ktoré sme obyvateľom lokality dali, došlo k náprave a hoci k nejakej náprave aj došlo, celkový dojem je stále veľmi, veľmi zlý.“

Obyvatelia si niektoré dvory upratali, v ďalších odpad dokonca pribudol. Jednou z najhorších častí je svah zvažujúci sa k Ligetskej ulici. Aj napriek tomu, že tento priestor bol niekoľkokrát vyčistený nielen obyvateľmi, ale aj aktivačnými pracovníkmi mesta Handlová, neviedlo to k náprave a lokalita je opakovane znečisťovaná. Obyvateľka baníckej kolónie potvrdila, že tento priestor sama s manželom niekoľkokrát čistili:

 „Máme doma malé deti aj psa. Upratovali sme tento priestor najmä preto, lebo nám záleží na tom, aby sa deti mohli vonku bezpečne hrať a pes pohybovať.“

Pokusov, ako zamedziť neustálemu znečisťovaniu už bolo aj zo strany mesta niekoľko. Nielen návštevy lokality a dohováranie obyvateľom, ale nadmerné umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov či tabuliek zakazujúcich vyhadzovať odpad mimo miest na to určených.

V zmysle legislatívy existujú dva spôsoby ako naložiť s takýmto odpadom, ktorý sa voľne nazýva „čierna skládka“. Vysvetľuje Peter Kerata z odd. životného prostredia MsÚ Handlová: 

„Jednou z možností je odpad zlikvidovať na vlastné náklady. Tie sa však následne prepočítajú do poplatku za komunálny odpad, ktorý zaplatia všetci obyvatelia Handlovej. Druhou možnosťou je riešiť problém v spolupráci s políciou. Mesto v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní sa pokúsi formou vyšetrovania vypátrať resp. stotožniť páchateľa, ktorý by bol následne riešený v zmysle legislatívy. V prípade nezistenia páchatelia však opäť ostáva toto bremeno na meste a postup je rovnaký ako pri prvej možnosti,“ a dodal, že naďalej je dôležitá osveta, nakoľko takéto zanesenie oblasti odpadom môže byť čoskoro zdrojom infekcie napr. žltačky čo by znamenalo ešte väčší problém.

Snahou mesta bude stotožnenie páchateľov- tvorcov čiernych skládok, nakoľko s nelegálnym odpadom bojuje Handlová nielen v baníckej kolónii. Táto oblasť je však špecifická. Už pred koronakrízou začalo mesto pracovať na koncepčnom riešení tohto územia.

„Nielen táto kontrola, ale aj predošlé boli a sú súčasťou tejto koncepcie a zbierania dát, ktoré budú zapracované do tohto koncepčného materiálu," dodal Iždinský. 

Stavby, ktoré sa v kolónii nachádzajú sú staršie ako sto rokov a mesto nemá dostatok finančných prostriedkov, aby sanovalo takéto stavby. Kontroly v baníckej kolónii budú pokračovať. Okrem poriadku budú zamerané na nájomné zmluvy a obyvatelia, ktorí nebudú chcieť spolupracovať, môžu o svoje bývanie prísť.                                                                                                                                                              

Video