Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto Handlová má vyhlásené nové výberové konanie

SÚBOR
Dátum: 31.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 2553
3 min. čítania
Mesto Handlová má vyhlásené nové výberové konanie

Referent sociálnych služieb mesta Handlová

Mesto Handlová vyhlasuje výberové konanie na referenta sociálnych služieb s nástupom od 1. marca 2024. 

Náplň práce

 • organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby, vrátane koordinovania zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných osôb, v meste Handlová a v obciach Handlovskej doliny   
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu
 • samostatne vykonáva agendu odľahčovacej služby a agendu sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci (IDA)
 • spracováva podklady a spolupracuje pri tvorbe štandardov kvality sociálnych služieb mesta
 • vykonáva dohľad nad ich implementáciou a dodržiavaním v praxi
 • pracuje s Informačným systémom MPSVaR SR
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo občanom a vykonáva sociálnu prevenciu v otázkach riešenia sociálnych dôsledkov nepriaznivého zdravotného stavu

Kvalifikačné predpoklady na kandidátov sú ukončené   vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,  alebo  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, andragogika, sociálna a humanitárna práca.

V prípade záujmu o túto pozíciu je potrebné doručiť nižšie uvedené písomnosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore (overená kópia),
 • doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Dokumenty je možné doručiť osobne, alebo poslať poštou v zalepenej obálke označenej  heslom: „Výberové konanie  referent sociálnych služieb mesta Handlová - neotvárať“ najneskôr do 12. februára 2024

 

Ponuky voľných pracovných miest ako aj výsledky výberových konaní nájdete vždy na webovom sídle mesta v sekcii Mestský úrad - zamestnanie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VK Referent socialneho oddelenia MsÚ Handlová Veľkosť: 121.4 kB Formát: pdf Dátum: 31.1.2024