Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spoločné stretnutie v Handlovej

GALÉRIA
Dátum: 26.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1788
7 min. čítania
Spoločné stretnutie v Handlovej

Starostovia sa stretli v novom roku k témam záškoláctvo, zmeny stavebného zákona a sociálne služby  

Starostky a starostovia sa streli k pracovným témam na pôde mestského úradu v Handlovej 24. januára.

Konalo sa pravidelné stretnutie starostov obcí a odborných zamestnancov, ktoré spája Spoločný obecný úrad v Handlovej. Ten má v kompetencii opatrovateľskú službu a stavebný úrad  pre Handlovskú dolinu a Spoločný školský úrad, ktorý okrem handlovskej doliny metodicky usmerňuje tiež obce Kanianka, Nedožery-Brezany, Lazany, Nitrianske Pravno a Porubu. Stretnutie otvoril zástupca primátorky mesta Handlová, Radoslav Iždinský a predseda Združenia obcí Handlovskej doliny (ZOHD), Tibor Čičmanec. ZOHD spája obce Ráztočno, Jalovec, Chrenovec -Brusno, Lipník, Malú a Veľkú Čausu a mesto Handlová. 

Nový pracovný kalendár obcí a mesta Handlová sa v tomto roku zaplnil starostom pracovným stretnutím, ktoré bolo zároveň príjemným spoločenským otvorením nového roka 2024. Úvod patril metodickému usmerneniu vedúcou handlovského školského úradu, Andreou Bacúšan. Venovala sa novej legislatíve týkajúcej sa povinností obci voči školám a kvôli riešeniu priestupkových konaní na úseku školstva. Štatutári boli oboznámení s prísnymi podmienkami školského zákona, ktorý od januára minulého roka prísnejšie postihuje záškoláctvo detí. Rodičia detí musia byť podľa zákona riešení v priestupkovom konaní už pri 15 neospravedlnených hodinách svojho dieťaťa za mesiac, pričom im pokuta musí byť udelená vo výške od 30 do 331 eur podľa závažnosti porušenia školskej dochádzky ako i spolupráce s úradom. Zákon taktiež stanovuje, že ak dieťa vymešká viac ako 100 neospravedlnených hodín, rodič ako zákonný zástupca sa dopúšťa trestného činu. Vedúca školského úradu upozornila na skutočnosť, že rodičia sú prizývaní na konanie samostatne matka a otec, takže sa môže stať, že im je udelená pokuta v rôznych výškach. Zároveň boli témou ustanovenia školských poriadkov, v ktorých majú jednotlivé školy určené, do akého času má rodič povinnosť oznámiť škole neprítomnosť dieťaťa, čo je zvyčajne v rozsahu od  24 do 48  hodín. 

V sociálnej oblasti je kompetenciou spoločného obecného úradu opatrovateľská služba pre Handlovskú dolinu. Zuzana Šaláteková informovala o personálnych zmenách na Sociálnom oddelení Mestského úradu v Handlovej, kde z dôvodu odchodu dvoch zamestnancov na ich žiadosť došlo k zmene prerozdelenia kompetencií a agendu opatrovateliek už bude koordinovať nový zamestnanec.  Zuzana Šaláteková koordinovala opatrovateľku službu od roku 2019 a všetkým starostom poďakovala za spoluprácu. 

Andrea Horváthová, poverená vedením Spoločného stavebného úradu v Handlovej, informovala o povinnosti požiadať Okresný úrad Trenčín o pridelenie stavebného úradu na každé jedno stavebné konanie. Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, príslušný okresný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie. Túto zmenu starostovia zhodnotili ako krok, ktorý zrejme spomalí konania. Pred novelou stavebného zákona mali stavebné úrady povinnosť požiadať o generálne pridelenie príslušného stavebného úradu raz za rok. Zákonodarcovia v Národnej rade Slovenskej republiky týmto krokom sledovali aby vo veci stavebných konaní nerozhodovali stavebné úrady v jednom územnom obvode. 

Stretnutia spoločného obecného úradu sa zúčastnil tiež prednosta Mestského úradu v Handlovej, Tibor Kolorédy, ktorý bol pravidelným účastníkom stretnutí spoločného obecného úradu.   

Z dôvodu odchodu do dôchodku k 1. februáru 2024 sa mu predseda ZOHD Tibor Čičmanec a poverená vedením Spoločného obecného úradu v Handlovej, Andrea Horváthová, poďakovali za spoluprácu.     

Zástupca primátorky Handlovej otvoril tiež diskusiu k plánovaným projektom jednotlivých obcí a mesta. Samosprávy sa vo väčšine prípadov zaoberajú podobnými témami, ako je parkovacia politika, budovanie miestnych komunikácií, prevádzka verejného osvetlenia, údržba a správa športovísk  a zveľaďovanie verejných priestranstiev a riešenie havarijných budov vo svojom majetku. Do týchto oblastí budú smerovať svoje nové alebo už začaté projektové zámery v nastávajúcom období nielen obce ale i mesto Handlová. 

01_7
Zľava doprava: starosta obce Lipník, Peter Mikuško; predseda ZOHD Tibor Čičmanec; starostka obce Veľká Čausa, Nikola Pekárová; starosta obce Jalovec, Ján Tonhaiser;  starostka obce Ráztočno, Jana Radovská; starosta obce Kanianka, Peter Bielický; starostka obce Lazany, Jana Matiašková; starosta obce Poruba, Tomáš Tóth; budúca prednostka MsÚ Handlová, Iveta Jurkovičová; zástupca primátorky mesta Handlová, Radoslav Iždinský;, vedúca spoločného školského úradu Handlová, Andrea Bacúšan; prednosta MsÚ Handlová, Tibor Kolorédy; starosta obce Malá Čausa,  Jozef Krpelan; za sociálne oddelenie MsÚ Handlová, Zuzana Šaláteková;  vedúca kancelárie primátorky mesta, Jana Paulínyová;  poverená vedením Spoločného obecného úradu Handlová, Andrea Horváthová.