Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET,a.s.

SÚBOR
Dátum: 19.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 417
3 min. čítania
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie KMET,a.s.

Rozhodnutie o povolení líniovej stavby „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA
A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ,
STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE, SO 02 Vyvedenie el. výkonu
a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD“ spoločnosti KMET Handlová, a.s. Handlová

KMET Handlová, a.s., Handlová, podal dňa 18.09.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VÝROBY TEPLA A ROZVODOV TEPLA V MESTE HANDLOVÁ, STAVBA 1: ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE, SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD“ v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch  v katastrálnom území Handlová v stavebnom konaní.

Na líniovú stavbu bolo Mestom Handlová vydané dňa 23.11.2023 rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby pod č.j. SÚ 2023/2792/27422-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2023. Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad po preskúmaní žiadosti rozhodol, že líniovú stavbu povoľuje v rozsahu :

 • výstavba SO 02 Vyvedenie el. výkonu a napájanie vlastnej spotreby do a zo siete SSD
  Stavbu tvorí VN káblová podzemná prípojka začínajúca od existujúceho vonkajšieho VN
  vedenia č. 312 pred areálom existujúcej transformačnej stanice 110/22 kV Handlová, ktorá
  bude ukončená v rozvodni zriadenej v objekte rekonštruovaného energetického zdroja v areáli
  Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Baňa Handlová.
  Nové VN káblové vedenie bude začínať od určeného bodu pripojenia na vzdušnom vedení č.
  312/usek/193, kde bude na existujúci podperný bod osadený zvislý VN vonkajší komorový
  odpínač. Pokračovať bude existujúcim podzemným káblovým kanálom pod budovou
  Teplárne, kde budú využité existujúce rezervné káblové lávky. Káblové vedenie prípojky bude
  ukončené v 22 kV rozvádzači jednoúčelovej transformačnej stanice (TS) 22/0,4 kV
  energetického zdroja SO 01.

v areáli HBP Prievidza Baňa Handlová a na pozemkoch E – KN parc.č.: 14416, 14430, 14429,
14427/2 a C – KN parc. č.: 3406/165, 3406/158, 3406/161, 3406/110, 3406/81, 3406/148, 3406/2,
3406/6, 3406/129, 3406/61, 3406/133, 3406/122, 3406/4, 3406/9, 3406/5, 3406/151 v katastrálnom území mesta Handlová.

Celé znenie rozhodnutia nájdete nižšie v dokumente na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Handlová - SP, KMET, Stavba 1, SO 02, Vyvedenie SSD (1) Veľkosť: 516.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.1.2024