Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Handlovské kontaktné centrum je naďalej k dispozícii

Dátum: 19.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 691
8 min. čítania
Handlovské kontaktné centrum je naďalej k dispozícii

Projekt trvá do konca roka 2026

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra bol spustený v auguste 2020 s plánovaným trvaním do novembra 2023. Jeho cieľom bolo zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza a. s.

 

Zamestnancom, ktorí stratili v dôsledku ukončenia činnosti ťažby možnosť vykonávať svoju pôvodnú profesiu,  poskytol projekt cielenú podporu a pomoc pri zvyšovaní kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoji osobných kompetencií a mäkkých zručností, čo im uľahčilo plynulý prechod do nového zamestnania v iných odvetviach v regióne. Eliminuje sa negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu a riziko nárastu nezamestnanosti v našom regióne. Celý projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Nositeľmi projektu bol Trenčiansky samosprávny kraj a partnermi Hornonitrianske bane Prievidza a.s., mestá Prievidza, Handlová a Nováky. Ako uviedla Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja z Úradu TSK :

„Z pôvodného rozpočtu 12 miliónov eur sa vyčerpalo zhruba 7,3 milióna. Je to spôsobené tým, že sa počítalo s počtom účastníkov 800. Podarilo sa prejsť do novej životnej situácie 443 už v súčasnosti bývalým zamestnancom alebo končiacim zamestnancom Hornonitrianskych baní v Prievidzi.“

Bývalí zamestnanci baní sa uplatnili v sociálnej sfére, v súkromných bezpečnostných službách, ale aj ako elektrikári či záhradníci. Pre všetkých zamestnancov baní boli k dispozícií aj novovybudované kontaktné centrá v Prievidzi, Handlovej a Novákoch. Poskytovali im bezplatné odborné poradenstvo v sfére ekonomiky, práva, psychológie a sociálnej oblasti, organizovali rôzne komunitné a vzdelávacie aktivity, prednášky, diskusie, webináre, odborné stretnutia a pod.  Niektorí sa po účasti v projekte vďaka pomoci zamestnali hneď, niektorí sa registrovali na úrade práce a prácu si našli neskôr, ale boli aj takí, ktorí už mali nárok na odchod do dôchodku. Vo všeobecnosti možno povedať, že úspešnosť zamestnania sa je pomerne vysoká.

Kontaktné centrá v Prievidzi, Handlovej a Novákoch  riešili aj súkromné problémy baníkov, nakoľko zmena ich pracovného zaradenia ovplyvňovala aj ich rodinné vzťahy a finančnú situáciu. Frekvencia stretnutí bola preto veľmi individuálna, niektorí poradenstvo využili len párkrát, iní sa vracali aj opakovane, nakoľko mohli svoje problémy poňať komplexne u viacerých odborníkov v danom centre. Počas adaptačného procesu, ktorým bývalých baníkov sprevádzal ich tím tútorov, mali možnosť absolvovať odborný rekvalifikačný kurz.

V Handlovej eviduje kontaktné centrum 230 klientov, počas roka to vychádza v prieme na 700 návštev.  Ako hovorí Ing. Tomáš Šujan, manažér Kontaktného centra Handlová :

„Spočiatku bolo ťažké vybudovať si dôveru klientov, kým pochopili, že táto služba je bezplatná a že sa môžu na nás kedykoľvek obrátiť. Postupne sa to zlepšovalo a dnes by túto službu chcelo využívať aj širšie spektrum obyvateľov.“

A máme preto dobré správy. Národný projekt zamestnateľnosti v regióne horná Nitra pokračuje aj v nasledujúcom období. Rovnako ako jeho prvá časť bude realizovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Oproti minulému obdobiu ale dochádza k určitým zmenám.

Ako vysvetľuje Martina Lamačková, prvou základnou zmenou je, že okrem zamestnancov Hornonitrianskych baní budú zapojení v projekte aj zamestnanci Elektrárne v Novákoch, ktorá takisto končí výrobu elektriny z hnedého uhlia. Druhou zmenou je, že partnermi projektu bude už len Trenčiansky samosprávny kraj a tieto dva podniky. Mestá, ktoré majú v gescii kontaktné centrá budú mať možnosť pokračovať na základe novej dopytovo orientovanej výzvy a získať financie na fungovanie. Nebudú už ale naviazané na národný projekt.

Každý končiaci zamestnanec baní alebo elektrární, ktorý sa zapojí do projektu, bude povinný absolvovať bilanciu kompetencii. Zásadnou je aj povinnosť absolvovať rekvalifikačné školenia, čo v prvom období projektu účastníci nemuseli. Zvyšuje sa suma na odborné kurzy, z terajších 1 050 na 1 500 eur.

Národný projekt podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II bude trvať do konca decembra 2024. Balík účelovo pridelených  financií je zhruba 11 miliónov eur. Očakáva sa 500 zamestnancov z baní a 70 z elektrární. Vstupné podmienky zapojenia sa do projektu pre účastníkov ostávajú rovnaké. 

Kontaktné centrum v Handlovej pokračuje vo svoje činnosti od decembra, s tým, že sa bude venovať individuálnemu poradenstvu, pre širšiu cieľovú skupinu.

„Keďže budeme samostatným žiadateľom v projekte, budeme sa venovať ľuďom ohrozeným energetickou transformáciou teda všeobecne obyvateľom Handlovej,“ vyjadril sa Ing.Tomáš Šujan.

Na mestskom zastupiteľstve 7.12.2023 poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP žiadateľom mestom Handlová vo výzve s názvom „Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou“ pre projekt s názvom Kontaktné centrum Handlová, rovnako ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov mesta Handlová na spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov predkladaného projektu vo výške 8% (maximálne do výšky 58 495,12 €). Trvanie projektu by malo byť do decembra 2026.

Kontaktné centrum v Handlovej tak budú môcť navštevovať aktívni, ale aj bývalí zamestnanci HBP, a.s. bez podmienky, či sa zapojili alebo nezapojili do národného projektu, ich rodinní príslušníci a ďalšie osoby ovplyvnené útlmom banskej činnosti. Aj naďalej budú môcť využívať bezplatne finančné, sociálne, právne, kariérne poradenstvo a budú sa môcť zúčastňovať rôznych skupinových a komunitných aktivít.