Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Metská polícia prijme do pracovného pomeru novú posilu

SÚBOR
Dátum: 17.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 891
3 min. čítania
Metská polícia prijme do pracovného pomeru novú posilu

Žiadosti je potrebné zaslať najneskôr do 9. februára 2024

Mestská polícia Handlová prijme do svojho kolektívu na hlavný pracovný pomer s nástupom od 4. marca 2024 novú posilu. 

Aké sú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vhodného kandidáta?

 • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vek minimálne 21 rokov,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • dobrý zdravotný stav, fyzická zdatnosť a duševná spôsobilosť  na plnenie úloh mestskej polície,
 • vodičské oprávnenie min. skupiny B,
 • komunikačné zručnosti,
 • osobnostné predpoklady – schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania, schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť, vo verejnom záujme,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom)
 • znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ ) minimálne na úrovni stredne pokročilý (B1),
 • samostatnosť, flexibilita.

Aká je náplň práce mestského policajta?

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie a iné 

V prípade záujmu o túto pozíciu je potrebné doručiť tieto písomnosti: 

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka MsP nie staršie ako jeden mesiac,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise.
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

na adresu Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom :  „Výberové konanie – príslušník mestskej polície – neotvárať“ najneskôr do 9. februára 2024 do 14.00h. 

 

Celé znenie výberového konania nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výberové konanie Mestská polícia Handlova 01_2024 Veľkosť: 331.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2024