Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Viete koľko má Handlová obyvateľov?

Dátum: 16.01.2024
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 5525
2 min. čítania
Viete koľko má Handlová obyvateľov?

Najviac zastúpená je stredná veková kategória 

Handlovská štatistika potvrdzuje všeobecný úzus, že sa rodí čoraz menej detí a počet úmrtí narastá. Najviac zastúpenou vekovou kategóriou sú obyvatelia vo veku 31 až 50 rokov.  

 K 1.januáru 2023 malo trvalý pobyt v Handlovej 16 109 obyvateľov, z toho bolo 8 159 mužov  a 7 950 žien. Rok 2024 začal v Handlovej s poklesom obyvateľov na 15 912,  pričom počet  Handlovčanov mužov klesol na 8 076 a Handlovčaniek na 7 839.

V roku 2023 do handlovskej knihy novorodencov pribudlo 55 chlapcov a 38 dievčat, čo je celkovo 93 nových Handlovčanov. Celkovo nás v tomto roku opustilo 228 našich obyvateľov, 123 mužov a 105 žien.

K trvalému pobytu v Handlovej sa prihlásilo 96 mužov a 95 žien, čo je 191 novoprisťahovaných obyvateľov.

Odsťahovalo sa 253, z nich 114 mužov a 139 žien. 

Minulý rok nám ukazuje, že skupina ľudí v produktívnom veku v našom meste je vyššia ako ľudí v seniorskom veku. V skupine nad 66 rokov je 3 117 ľudí ( 1 857 žien  a 1 260 mužov). Skupina obyvateľov vo veku 51–65 je väčšia, a síce ich je 3 187 ( 1 586 žien a 1 601 mužov).  Mladších v produktívnom veku 31–50  sme napočítali 4 538, čo je najširšie vekové zastúpenie. V tejto vekovej kategórii je 2 172 žien a 2 366 mužov. Najmenej zostáva zastúpená kategória v najmladšej vekovej generácii 16–30. Mladých žien máme 986 a mužov 1 077, čo je spolu 2 063.

Počet obyvateľov k 1.1.2023

Muži

8159

Ženy

7950

Spolu

16109

narodení 55 38 93
zomretí 123 105 228
prisťahovaní 96 95 191
odsťahovaní 114 139 253
Počet obyvateľov k 1.1.2024 8073 7839 15912