Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novoročný príhovor primátorky mesta Handlová 2024

VIDEO
Dátum: 01.01.2024
Autor: Jana Paulínyová
Počet videní: 1397
10 min. čítania
Novoročný príhovor primátorky mesta Handlová 2024

Príhovor si môžete pozrieť na Youtube kanáli RTV Prievidza

Milé Handlovčanky, vážení Handlovčania, milé Lehoťanky, vážení Lehoťania, milé Morovňanky, vážení Morovňania.

Rok sa s rokom stretol a verím, že ste v pokojnej a radostnej atmosfére prežili vianočné sviatky, ktoré nám priniesli chvíle vytúženého oddychu, prekvapení a pekných chvíľ v kruhu najbližších. Sú ľudia, ktorí ich prežili v práci, či sami a snáď im aspoň zdravie prialo, keď už nemali ideálne a tradičné Vianoce. 

Po ďalšom pracovne ťažšom roku 2023 sa žiada bilancovať. Celkovo to bol rok hektický, náročný a zároveň plodný. Svet okolo nás sa mení veľmi rýchlo a niektoré udalosti boli pre nás ešte nedávno úplne nepredstaviteľné. Na meste sa nám napriek výrazne kráteným financiám pre samosprávy čiastočne darilo riešiť havarijné stavy mestského majetku a nepretržite pracujeme aj na veľkých projektoch. V závere roka sa nám podarilo pripraviť a schváliť mestský rozpočet na rok 2024. Poviem úprimne, že to vôbec nie nie je ideálny rozpočet a budeme ho musieť často upravovať najmä pokiaľ ide o príjmy z podielových daní. Je to navlas tak, ako v prípade iných slovenských miest. Na strane príjmov a výdavkov je v Handlovej približne 18 mil. eur. Finančné zdroje sú plánované tak, aby smerovali na vzdelávanie, ďalej nasledujú výdavky na administratívu, sociálne služby, prostredie pre život, odpadové hospodárstvo, bezpečnosť, šport, kultúru, interné služby, bývanie, komunikácie a dopravu, služby občanom, plánovanie, manažment a kontrolu a na propagáciu a marketing. Každá z týchto oblastí je pre rozvoj nášho mesta dôležitá. Pretože napĺňa naše zákonné povinnosti, dáva ľudom prácu a postupne slúži k rozvoju nášho mesta.

Bude nám chýbať približne 1 milión eur, aby sme dokázali poskytovať základné služby obyvateľom tak, ako by sme si to predstavovali. Upravujeme poplatok za komunálny odpad, kde mesto nesmie odpadové hospodárstvo dofinancovávať. Po mnohých rokoch sa zvyšuje daň za ubytovanie pre subjekty, ktoré poskytujú ubytovanie pre návštevníkov. Po obchádzaní pravidiel obyvateľmi, zjednotnocujeme daň za psa. Návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností obyvateľom mesta som poslancom na schválenie nepredložila. Museli by sme ju zdvihnúť 700 násobne, aby nám to rozpočtovo pomohlo a osobne nevidím cestu žiť v ilúzií, že sa nám neprehĺbi chudoba v meste a že ľudia na to budú mať. Toto všetko by vyvolalo len nárast neplatičov, zvýšené náklady na vymáhanie pohľadávok, vyšší nápor na sociálne oddelenie a podobne. 

Spoliehame sa na prísľub pomoci od vlády, s ktorej predstaviteľmi rokujeme ako Združenie miest a obcí Slovenska prakticky každý týždeň. V roku 2023 pre Handlovú výpadok podielových daní v hodnote cca 1 milión eur vyrobil vážne problémy, vyjednané kompenzácie boli v sume cca 200.000 eur. Ďalšie rokovania s ministerstvom financií SR a predstaviteľmi vlády SR a zástupcami ZMOSu budú prebiehať v januári a februári a riešenia by mali byť systematické a udržateľné.

Aj v náročnej dobe pracujeme na projektoch, ktoré posunú naše mesto dopredu. Aj v náročnej dobe nedovolím nechať padnúť na kolená kultúru, voľný čas a šport. Niekto povie, že nerobíme dosť, dávame málo a bude hľadať chyby, nech však druhým dychom povie, čo urobil on, ako prispel a ako by pokles podielových daní vyriešil. Až potom bude jeho kritika relevantná.

Obzeráme sa aj po každej možnej výzve z cudzích zdrojov, keďže sú to v súčasnosti jediné peniaze, za ktoré si môžeme dovoliť ďalší rozvoj.

  • Pre naše školy pripravujeme projekt pre podanie žiadosti na Rekonštrukciu škôlky na Morovnianskom sídlisku, projekt čiastočnej rekonštrukcie Základnej školy Školská a projekt na rekonštrukciu multifunkčného ihriska a výmenu palubovky na ZŠ Mierové námestie, 
  • posledný štvrťrok minulého roka sme venovali prípravám na podanie žiadosti pre dokončenie kamennej kroniky na námestí,
  • vVenujeme sa tiež projektu elektromobilita mestskej hromadnej dopravy a pripravujeme projekt Autobusovej stanice na tržnici Handlová do formy predloženia žiadosti na získanie eurofondov, 
  • rozbehnutý je projekt vybudovania priemyselného parku v časti areálu bane Handlová v meste vrátane vybudovania novej cestnej komunikácie zo štátnej cesty 1/9 v spolupráci a v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a podpory Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
  • spracováva sa nový Územný plán mesta Handlová a mesto Handlová a investor obchodného centra na Ulici Okružnej dali spracovať aj Kapacitné posúdenie a Štúdiu vybudovania križovatky na ulici Prievidzská a Morovnianska cesta s cieľom urýchliť procesy a presadiť na ISCC realizáciu nového dopravného riešenia.

Realizujeme naďalej projekt Terénnej sociálnej práce a projekt Opatrovateľskej služby. Pokračovanie má aj projekt Kontaktného centra pre končiacich baníkov, zamestnancov Slovenských elektrární a iných ľudí, ktorí tento druh pomoci uvítajú. Všetko sú to dlhodobé eurofondové projekty a sú veľkou pomocou pre zraniteľné skupiny obyvateľov. 

V roku 2024 budeme konečne realizovať projekt pre rodiny s názvom Ihrisko Rodinka v Handparku. V roku 2024 tiež započneme realizačné procesy k rekonštrukcii verejného osvetlenia na sídlisku Morovnianska cesta. Verím, že v roku 2024 sa obyvatelia dočkajú aj otvorenia obchodného centra na Morovnianskom sídlisku. 

Za pracovné výsledky v každej oblasti samosprávy vďačím spolupráci so šikovnými riaditeľkami, riaditeľmi, vedúcimi zamestnancami aj referentmi. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi poďakovať vám aj verejne za všetko, čo robíte v prospech nášho mesta a častokrát ste terčom aj neopodstatnenej kritiky. Pracujme cieľavedomo a zodpovedne i naďalej, pretože my tvoríme naše mesto. Mestský úrad, Mestská polícia, Dom kultúry, Knižnica, Senior centrum Handlová, Jazmín n.o, neziskovka Handlovské lesy, materská škola, základné školy na Morovnianskej ceste, Školskej ulici a Mierovom námestí, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Hater - Handlová spol. s .r. o, Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. Všetky tieto školy a organizácie tvoria samosprávu mesta Handlová, tvoria aj život v ňom, ruka v ruke s vami, obyvateľmi, partnermi, sponzormi, občianskymi združeniami, športovými klubmi. Veľa sa urobilo, veľa sa podarilo práve vďaka spolupráci. 

A v roku 2024 nás čaká opäť veľa práce, a spolu s poslaneckým zborom aj veľa dôležitých spoločných rozhodnutí. Parkovacia politika, lepšie odpadové hospodárstvo, krajšie životné prostredie, uchádzanie sa o eurofondy, realizácia projektov, presadzovanie lepšieho financovania samospráv atď. Realizujeme podstatné kroky k tomu, aby sa nám všetkým žilo v našom meste lepšie aj v ťažšej finančnej situácii, či samosprávy či jej obyvateľov. 

Na záver by som chcela poďakovať vám, milí priatelia. Toľko krásnych, hodnotných a benefičných akcií, či dobrovoľníckych alebo školských, sme snáď ešte nemali. Veľmi si vážim každého, kto robí svet lepším, krajším a dáva kus svojho srdca aj v pomoci druhým. A ďakujem, že ste tu vy všetci, ktorí radi podporíte v rámci svojich možností DAR DOBRA a dobrú vec. Napĺňa ma to vďakou, že súdržnosť, záujem a dobré vzťahy prevýšia to negatívne...

Vážení spoluobčania, dovoľte mi zaželať vám úspešný rok 2024 plný zdravia, lásky a spokojnosti. Verím, že to bude rok, ktorý nás posunie ďalej, ktorý nám prinesie radosť a dôstojnejší život. 

Silvia Grúberová, primátorka mesta Handlová

Video