Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zo 16 bytov osobitného určenia sa stanú bežné mestské byty

VIDEO
Dátum: 28.12.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1122
3 min. čítania
Zo 16 bytov osobitného určenia sa stanú bežné mestské byty

Uvoľnené byty osobitného určenia prechádzajú do režimu obyčajných nájomných mestských bytov

Schválením nového Všeobecne záväzného nariadenia Handlová (VZN) o Bytovej rade mesta Handlová a o pravidlách pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt vo vlastníctve mesta Handlová a VZN mesta Handlová, ktorým sa upravujú podmienky prideľovania a hospodárenia s nájomnými bytmi a účel sociálneho bývania vo vlastníctve mesta Handlová, ktorého súčasťou sú Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová, reagujú na aktuálne potreby mesta.

Podľa vedúcej sociálneho oddelenia mestského úradu Veroniky Cagáňovej: „Čo sa týka problematiky bytovej v meste Handlová, o tom pojednávajú dve VZN a jedny zásady. Dve zásadné zmeny sú, že režim bytov osobitého určenia, tzv. DOS-ky – čiže pre seniorov a občanov ŤZP bolo 16 bytov, ktoré sú v objekte nemocnice na ulici SNP. Vzhľadom na fakt, že tieto byty prestali spĺňať podmienky bezbariérovosti a podobne a nie je možné bezbariérovosť v tomto objekte doriešiť, byty prechádzajú do režimu obyčajných nájomných mestských bytov. Žiadatelia o byt si môžu od nového roku 2024 podať žiadosť aj na tieto byty a to klasickou formou na Mestskom bytovom podniku v Handlovej, pričom ich žiadosti bude prerokovávať Bytová rada mesta,“ uviedla.

Druhá zásadná úprava sa týka bytov osobitného určenia na Ul. 29. augusta č. 1, kde je 80 bytov. V minulosti v prípade, že sa byty 1.–8. uvoľnili, mohli byť pridelené klientovi mestskej neziskovej organizácii Jazmín, ktorá sa zaoberá krízovou intervenciou. Pôvodne veľký záujem o takéto bývanie klesol zo 70 žiadostí až na aktuálnych približne 15. Komisia sociálna sa rozhodla zareagovať na túto situáciu a navrhla, aby všetkých 80 bytov bolo k dispozícii v rámci tzv. druhého poradovníka aj pre klientov Jazmínu.

Vedúca sociálneho oddelenia vysvetľuje: „To znamená, že klient, ktorý si prešiel veľmi zlým obdobím a zlou situáciou, zastabilizoval sa, čo sa týka príjmu, zdravotného stavu a podobne, dostane príležitosť si podať žiadosť na ulici 29. augusta č. 1 a bude zaradený do poradovníka. V prípade, že z klasického poradovníka občanov mesta Handlová nikto neprejaví záujem o uvoľnený byt, aby nezostal neobsadený, bude ponúknutý tejto neziskovej organizácii. Veríme, že takto pomôžeme nielen klientom tejto organizácie, ale v podstate sa uvoľnia miesta na výkon klasickej krízovej intervencie,“ dodala.

Video