Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Od nového roka sa mení výška daní a poplatkov, okrem dane z nehnuteľností

VIDEO
Dátum: 20.12.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 3954
6 min. čítania
Od nového roka sa mení výška daní a poplatkov, okrem dane z nehnuteľností

Daň za psa bude jednotná, dane za nehnuteľnosti sa nedvíhajú, poplatok za odpad bude vyšší.

Tri schválené všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sa týkajú daní a poplatkov, budú účinné od 1. 1. 2024

Poslanecký zbor mesta Handlová schváli na svojom zasadnutí vo štvrtok 7. decembra 2023 Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach na území mesta Handlová, ktorým bola ustanovená jednotná sadzba dane za psa vo výške 20 € za jedného psa a kalendárny rok. Daň za psa sa zjednotil z viacerých dôvodov. Doteraz platil rôzny poplatok za psa v byte, v rodinnom dome, na záhrade, či pre podnikateľské osoby a stávalo sa, že obyvatelia obchádzali svoje povinnosti a prihlasovali psy na iné miesto ako reálne mali. Tým, že sa poplatok zjednotil mesto nemusí vynakladať zdroje na kontrolovanie kto kde psa chová a kde ho má prihláseného, nakoľko je to aj veľmi komplikované dokazovať. Istá skupina obyvateľov určite nebude spokojná, nakoľko sa poplatok zvyšuje z 8 eur na 20 eur, ale iné skupiny obyvateľov budú platiť menej, keďže platili doteraz aj 40 eur. Zároveň bolo schválené zvýšenie sadzby dane za ubytovanie zo súčasných 35 centov na 1 € za osobu a prenocovanie. Daň za ubytovanie platia subjekty, ktoré ponúkajú ubytovania, ako sú hotely, penzióny a podobne. Primátorka mesta Silvia Grúberová vysvetľuje, že v meste Handlová sa zvyšovala miesta daň, konkrétne daň z ubytovania aj na základe prieskumu, ako majú tento poplatok iné mestá, ale aj na základe aktuálnych potrieb: „Toto VZN sa v tejto časti nenovelizovalo už veľmi dlho a preto sme nastavili výšku dane tak, aby príjem odpovedal súčasným potrebám,“ uviedla. Od nového roka sa mení výška daní a poplatkov, okrem dane z nehnuteľností

Dane za nehnuteľnosti ostávajú nezmenené

Ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa upravili tak, aby ich znenie bolo zosúladené s aktuálne platnou legislatívou. Sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb a sadzby dane z bytov pre byty a nebytové priestory v bytových domoch sa na rok 2024 nezvýšili. Poslanci sa zhodli, že daň za nehnuteľnosti sa dvíhať nebudú. Primátorka mesta k tomuto VZN uviedla, že vzhľadom na to, že niektoré dane a poplatky bolo nutné navýšiť, dane za nehnuteľnosti ostávajú v pôvodnej výške, aby sa obyvatelia mesta nezadlžovali.

Za upratanie stále väčšieho množstva odpadu si priplatíme

Poslanecký zbor chválil VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v rámci ktorého bola upravená výška sadzby paušálneho poplatku na území mesta Handlová na sumu 0,1234 € za osobu a kalendárny deň čo bude vo vyjadrení pre rok 2024 predstavovať 45,16 €. V predchádzajúcom VZN bola schválená denná sadzba poplatku vo výške 0,09€ na osobu a kalendárny deň. Sadzba poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu ostala bez zmeny v sume 0,0424 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov. Výška poplatku sa stanovuje na základe vzorca, do ktorého vstupujú všetky náklady na spracovanie odpadu.

„Mesto kalkuluje všetky predpokladané náklady, ktoré sa započítavajú do vzorca pre výpočet komunálneho odpadu na rok 2024 čo zahŕňa všetky náklady na zber a nakladanie s odpadmi. Do vzorca sme tento rok nemuseli zahrnúť mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skládkovaním, ktorá by podstatne navýšila výsledný poplatok na občana. Nemuseli sme to robiť vďaka tomu, že naša stavovská organizácia Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), dlhodobo bojovala za to, aby účinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu bola odložená, nakoľko nebolo možné sa na tento proces nachystať a to nielen obce a mestá, ale aj technické služby. Do vzorca vstupuje tiež miera vytriedenosti, na základe ktorej sa určuje mestám poplatok za uloženie odpadu na skládku, plus ďalšie parametre ako koľko kilometrov a v akom teréne najazdia automobily na zvoz odpadu, tiež aký objem odpadu sa vyvezie. Z takto vypočítaného vzorca vzišla suma, ktorá je nastavená tak, aby mesto nemuselo doplácať, čo je zo zákona zakázané. Oproti pôvodnému poplatku za minulý rok je to výrazný nárast, ale musíme si uvedomiť, že slovenské hospodárstvo prechádzalo rôznymi turbulenciami, ktoré zohľadňovalo infláciu a zvyšovanie cien nielen služieb a servisov, ale aj mzdy, phm a podobne“ vysvetlila primátorka. 

Video