Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mesto je na zimu pripravené

Dátum: 14.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 817
4 min. čítania
Mesto je na zimu pripravené

Zimné obdobie sa spravidla začína 15. novembra a končí 31. marca

Zimná údržba je nevyhnutná pre zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia. Jej cieľom je, aby sa s prihliadnutím na poveternostné podmienky zaistila bezpečná zjazdnosť komunikácii a chodníkov v meste. Operačný plán zimnej údržby spoločnosti HATER – HANDLOVÁ spol. s r. o rieši nasadenie dopravných prostriedkov a zabezpečenie zjazdnosti ciest i pri veľmi sťažených poveternostných podmienkach zimného obdobia, ktorý vychádza zo základných práv a povinností z príslušných ustanovení zákonných noriem.

Zimné obdobie sa spravidla začína 15. novembra a končí 31. marca nasledujúceho roka. V prípade potreby v závislosti od poveternostných podmienok je pohotovostná služba pred a po tomto období vykonávaná len so súhlasom správcu miestnych komunikácii, ktorým je Oddelenie výstavby, úz. plánu, dopravy a ochrany živ. prostredia.

Priority

Miestne komunikácie sú rozdelené podľa poradia dôležitosti a kritérií s prihliadnutím na potreby dopravy a zásobovania obyvateľstva, zabezpečenie zdravotnej a požiarnej služby do troch stupňov:

I. stupeň

Prejazdné úseky miestnych komunikácii s hromadnou dopravou, prístupové komunikácie k zdravotníckym zariadeniam , trasy záchranných vozidiel a ďalšie významné komunikácie podľa miestnych podmienok

II. stupeň

Zberné a obslužné komunikácie, nezaradené do I. stupňa, prístupové komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie, dopravu z priemyselných závodov a pod.

III. stupeň

Prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam prevažne len pre dopravu súkromnými dopravnými prostriedkami

Materiálovo technické vybavenie

Spoločnosť HATER – HANDLOVÁ má na zimnú údržbu v skladových priestoroch pripravený posypový materiál vo forme kameniva 0-4 a 4-8 mm a technickej soli. Vladimír Borák povedal, že spoločnosť disponuje dvanástimi vozidlami: „máme dva unimogy, jeden multicar, tri traktory, tri malotraktory, jedno osobné vozidlo, jedno JCB a jeden nakladač. V prípade priaznivého výsledku hospodárenia je v pláne posilnenie strojového vybavenia zakúpením jedného vozidla na pomoc pri údržbe chodníkov a úzkych ciest.“

„Technologické postupy pri zimnej údržbe v meste Handlová sú volené s ohľadom na miestne pomery. Prihliada sa na počet mrazivých dní, intenzitu snehových zrážok, intenzitu cestnej dopravy a dostupnosť materiálov“ dodal Borák.

Spôsob údržby

Zimná údržba sa zabezpečuje mechanicky - t. j posyp poľadovice posypovými materiálmi ďalej pluhovaním, odhŕňaním snehu alebo chemicky posypom komunikácii prostriedkami znižujúcimi bod tuhnutia ľadu.

V prípade potreby volajte DISPEČING

Verejnosť môže počas zimného obdobia kontaktovať dispečing zimnej údržby

počas pracovných dní  na tel. č.: 046/5477 004

a NONOSTOP na mobilnom telefónom čísle 0918 471 852.