Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí handlovskej doliny na roky 2023 - 2030

SÚBOR
Dátum: 14.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 272
2 min. čítania
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí handlovskej doliny na roky 2023 - 2030

Strategický dokument nájdete na webe enviroportal.sk

Obstarávateľ Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno, IČO 37 91 7773, predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, UIica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí handlovskej doliny na roky 2023 - 2030  spolu s návrhom strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí handlovskej doliny na roky 2023 - 2030 

Oznámenie spolu s návrhom strategického dokumentuje zverejnené na internetovej adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obci-handlovskej-doli

Stratégický dokument podlieha podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
Vaše pisomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní žiadame doručiť na adresu tunajšieho
úradu (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza)
najneskôr do 15 dní odjeho doručenia. V stanovisku k predloženému oznámeniuje možné uviesť akékoľvek otázky,
pripomienky a požiadavky týkajúce sa vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, ako i jeho štmktúry
a obsahu.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Svéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovných dňoch počas úradných hodín
(termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese oszp.pd@minv. sk alebo telefonicky na tel.
č. 0961 572 961).


Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí handlovskej doliny na roky 2023 - 2030 Veľkosť: 148.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2023