Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mestské zastupiteľstvo má nový rokovací poriadok

Dátum: 09.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1292
5 min. čítania
Mestské zastupiteľstvo má nový rokovací poriadok

V platnosti bude od decembra 2023 

Nový rokovací poriadok mestského zastupiteľstva mesta Handlová

Zasadnutia handlovských poslancov sa budú od decembra 2023 riadiť novým rokovacím poriadkom. Poslanci tak rozhodli na zastupiteľstve začiatkom novembra tohto roka. Pribudli časové limity, pripomienkový hárok i záväzok poslanca dodržovať etický kódex voleného zástupcu. 

Aktualizácia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Handlová  (RP MsZ) sprehľadňuje rokovanie poslaneckého zboru mesta. Pomenúva a vysvetľuje všetky používané pojmy a výrazy, odstraňuje duplicitné výrazy a presné citácie zákona, aktualizuje procesy v súlade s praxou a spresňuje jednotlivé časti rokovania. Rokovací poriadok z roku 2014 bol naposledy novelizovaný doplnkom v roku 2021 o časť rokovania cez online platformu a určenia pravidiel takéhoto rokovania počas obdobia, kedy je vyhlásený núdzový stav, resp. krízová situácia a podobne.

Novinkou je pridanie nového článku, ktorý zavádza pravidlá bodu Diskusia a odpovede na otázky poslancov a obyvateľov tak, aby nebol narušený plynulý priebeh zasadnutia. Do rokovania boli zapracované časové limity na diskusiu, či už pre poslancov v oblasti faktických pripomienok alebo ostatných diskutujúcich. Časové limity na rokovaniach sú prijaté v rámci Slovenska vo viacerých mestách a sú taktiež súčasťou rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Samotní poslanci si schválili, že budú vystupovať v diskusii vecne a vyjadrovať sa jasne k predmetnému bodu. Dĺžka vystúpenia poslanca v diskusii je spravidla do 5 minút. Zároveň bol RP MsZ doplnený v časti základné úlohy mestského zastupiteľstva o dodržovanie schváleného etického kódexu poslanca pri výkone jeho funkcie.

Na jednej strane nový rokovací poriadok určuje časové limity na diskusiu a faktické poznámky poslancov, na strane druhej otvára priestor pre diskutujúcich ku ktorémukoľvek bodu rokovania po vystúpeniach prihlásených poslancov. Po nich môže predsedajúci v rámci diskusie udeliť slovo ktorémukoľvek v rokovacej miestnosti prítomnému obyvateľovi avšak výhradne k prerokúvanému bodu rokovania v trvaní maximálne 2 minúty. Predsedajúci má právo usmerniť diskutujúceho a ukončiť diskusný príspevok pokiaľ sa jeho príspevok netýka predmetného bodu, čo by malo viesť k plynulosti zasadnutia. 

Taktiež v novom RP MsZ pribudla Príloha k rokovaciemu poriadku „Pripomienkový hárok“, ktorá presne definuje postup pripomienkovania dokumentov verejnosťou a poslancami z dôvodu ich jednoduchšieho spracovania. Pripomienky bude možné zasielať písomne aj elektronicky

V prípade, že na rokovaní budú predložené otázky, na ktoré nie je možné reagovať ihneď alebo rozsah otázky alebo podnetu otázky si vyžaduje komplexnejšie stanovisko, má predsedajúci právo požiadať diskutujúceho o písomné predloženie tejto otázky alebo podnetu, a právo určiť lehotu na písomnú odpoveď spravidla do 30 dní od doručenia tohto písomného podnetu. Odpoveď bude možné zverejniť tiež na webovom sídle mesta. Podnety a otázky z rokovania poslancov  sa podľa nového rokovacie poriadku môžu zasielať  písomne do podateľne MsÚ, elektronicky na e-mail adresu info@handlova alebo cez Ústredný portál verejnej správy. 

Ďalším krokom k sprehľadneniu rokovania poslancov a jeho plynulého priebehu v nastávajúcom období bude zabezpečenie elektronického hlasovacieho zariadenia s mikrofónmi a časomierou, aby rokovanie volených zástupcov mesta, ktoré bude vysielané online aj do budúcnosti, bolo na úrovni tejto doby. Predpokladané náklady na hlasovacie zariadenie sú vo výške približne 15 tis. eur. Konečná suma bude známa po verejnom obstarávaní, ktoré mesto pripravuje.

Text a foto: JP