Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správca mestských bytov opravuje najviac najnovšie byty.

VIDEO
Dátum: 13.11.2023
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 1369
5 min. čítania
Správca mestských bytov opravuje najviac najnovšie byty.

Mesto platí aj za neplatičov

Železničiarska, Ligetská, Dimitrovova a Mostná to sú lokality, v ktorých mesto v uplynulých rokoch postavilo nájomné byty. Hoci sa jedná o najnovšie byty, náklady na ich údržbu sú vysoké.  

Rudolf Vlk, konateľ mestskej spoločnosti Mestský bytový podnik Handlová s.r.o. (MSBP) sa pre RTV Prievidza vyjadril, že na Mostnej ulici evidujú poškodenú strechu, cez ktorú vytopilo byt na najvyššom poschodí. Po obhliadke zamestnanci prišli na to, že všetky štyri strešné okná tiekli.  „Vykonali sme opravu a pri demontáži pôvodných okien sme zistili, že pri osádzaní nebol dodržaný technologický postup, preto dochádzalo k zatekaniu a kondenzácii pár následkom čoho okná odhrdzaveli a začali pretekať,” doplnil konateľ mestskej s.r.o.

Podobný problém MsBP eviduje aj na Dimitrovovej ulici, kde v minulom roku byty zatekali cez balkóny a fasádu. Na opravu bolo potrebné investovať nemalé finančné prostriedky a už teraz je jasné, že odstránená bola len časť poruchy a čakajú nás podobné opravy aj na ďalších domoch.

bytoch na Železničiarskej ulici riešila spoločnosť už dlhodobo problémy s rozvodmi teplej a studenej vody a s rozvodmi kúrenia. Z dvanástich stúpačiek na teplú úžitkovú vodu sa vymenilo už osem z nich. Na opravu a údržbu budov v správe Mestského bytového podniku sa ročne minie približne 80 000 eur z čoho minimálne jedna tretina na novostavby.  

Na ulici 29. augusta sú domy, ktoré boli postavené ešte koncom päťdesiatych a na začiatku šesťdesiatich rokov minulého storočia. Kvalitné stavby držia dodnes. Aj konateľ MsBP potvrdil, že tieto domy vykazujú len minimálne problémy a poruchám tu dochádza len raz za čas.  

Prečo sú najnovšie byty v najhoršom technickom stave?

Rudolf Vlk vraví, že sa stalo, že dodávatelia stavebných prác ponúknu do súťaže nižšiu cenu a zrejme aj menej kvalitný materiál, aby zákazku vyhrali. Chybám sa podľa neho dá predchádzať zadaním špecifickejších kritérií pri vyhlasovaní verejného obstarávania.  

Samosprávy od stavania nájomných bytov odrádza aj ďalší problém, a tým sú neplatiči. Na Mostnej ulici, kde sú 4 bytovky s osemdesiatimi ôsmimi bytmi, minimálne ¼ nájomníkov si neplní povinnosti platenia nájomného voči MsBP.  “Pri priemernom nájme 250 eur robí nedoplatok za rok takmer 3000 eur a súdne vysporiadanie s neplatičom je beh na dlhé trate. Kým sa  tak stane, dlh ostáva na meste. Za neplatičov musíme uhradiť energie, či je to teplá voda či elektrika v spoločných priestoroch a tieto peniaze nám chýbajú na ďalšie opravy”, uzavrel Rudolf Vlk.

Mesto Handlová aktuálne nebuduje nové nájomné byty. Vyššie spomínané bytové domy boli postavené na Ul. Ligetskej, Ul. Železničiarskej časť cez komerčný úver a ŠFRB , bytovky na Ul. Mostná  a Dimitrovova cez Štátny fond rozvoja bývania s presnými pravidlami, kto môže byť ich nájomcom. Mesto Handlová musí splácať úvery za vopred dohodnutých podmienok. V prípade, že nájomníci si neplatia svoje nájomné, peniaze idú na splátky z rozpočtu mesta.

V prípade bytoviek na Ul. Mostná I., kde mesto platí úver od roku 2015 bude posledná mesačná splátka vo výške  5 811,31 € splatená v roku 2041,  na Ul. Mostná II mesto platí úver od roku 2017 a posledná mesačná splátka vo výške  5 737,17 € bude splatená v roku 2042. Za bytový dom na Ul. Železničiarskej postavený v roku 2017  bude posledná mesačná splátka vo výške 7 041,79 zaplatená v roku 2036 a za byty z roku 2014 na Ul. Dimitrovova sa splátka vo výške  5 318,51 splatí v roku 2040. Úver za byty na Ul. Ligetská postavené v roku 2014 bude zaplatený v roku 2034 so splátkou 2 616,93 €.

Celkovo ročne mesto Handlová zaplatí na splátkach za predchádzajúcu  výstavbu bytových domov 326 964,00 €.

 

RTV Prievidza/Oddelenie marketingu MsÚ

Video