Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Handlovský elektrárenský komín je už kratší o niekoľko metrov

Dátum: 06.11.2023
Autor: Mestský úrad Handlová
Počet videní: 1603
9 min. čítania
Handlovský elektrárenský komín je už kratší o niekoľko metrov

Dva roky po skončení ťažby uhlia v handlovskej bani sa začal odstraňovať nefunkčný komín

V pondelok 6. novembra sa začali práce na postupnom odstraňovaní komína. Posledné tehly tejto 118 metrov vysokej stavby by mali byť odstránené do konca roka.  

Ján Jankula, špecialista pre likvidáciu baní z HBP a.s. spresňuje postup prác na búraní: „Práce začali demoláciu vrchného prstenca, čo je najťažšia práca. Teraz (pozn. 6.11.2023) je zbúraných 10 metrov komína. Ostáva ešte 108 metrov, z čoho 78 metrov sa zbúra ručne, postupným rozoberaním kde sutina padá dovnútra komína. Sutina sa bude následne vypúšťať. Posledných 30 metrov sa zbúra mechanizovane bagrom. Súčasný výkon bude po odstránení vrchného prstenca pokračovať rýchlosťou asi 2 metre za deň, takže predpokladáme, že do sviatkov bude komín zbúraný,“ uviedol. Podľa jeho ďalších slov je ručné, manuálne búranie komína v areáli bane jediným možným technickým riešením z dôvodu jestvujúcich objektov v okolí komína, ktoré je potrebné chrániť.

Práce musia byť ukončené v tomto roku. „Z dôvodu splnenia štátnej úlohy a naplánovaných finančných prostriedkov na túto úlohu bude komín odstránený do konca roku. Takáto úloha vznikla ako záujem Európskej únie, čím sa to prenieslo na úroveň štátu a štát to preniesol na nás. Práce sú na jeseň náročnejšie v tom, že fúka jesenný vietor. Keď vietor dosiahne určitú rýchlosť tak sa robiť ani nemôže. Keď je daždivo alebo mrzne, s tým sa pracovníci vedia vysporiadať, ale vietor je problém,“ doplnil Ján Jankula. Na komín chodia po štyria ľudia. Sú dvojito istení a sú vyškolení na výškové práce.  Hrúbka muriva na vrchu komína je 50 cm a postupne sa rozširuje na 80 cm takže pracovníci majú dostatočný manipulačný priestor. Pri práci používajú ručné elektrické zbíjačky.

Podľa hovorkyne HBP, a.s., Adriany Sivákovej, je povinnosťou ťažobnej spoločnosti po ukončení ťažby zlikvidovať všetky nepotrebné technológie a budovy, ktoré už nemajú svoje ďalšie využitie: „Dva roky po skončení ťažby uhlia v bani Handlová sme sa dostali do štádia likvidácie povrchových objektov. Likvidácii predchádzala obhliadka areálu pracovníkmi Pamiatkového úradu, nakoľko Baňa Handlová je najstaršia uhoľná baňa, ktorá má 114 ročnú tradíciu ťažby uhlia.“ Spoločnosť HBP, a.s. spočiatku hľadala rôzne spôsoby využitia a ponechania komína, ale keď sa zhodnotili všetky za a proti, záverom je, že z pohľadu budúcnosti je jeho ponechanie nevýhodné, nakoľko by časom predstavoval väčšie nebezpečenstvo. V priestore okolo komína chce HBP, a.s. v budúcnosti stavať a používať nové technológie a tie by boli tým pádom ohrozené. Súčasný technický stav komína bol po rokoch, kedy nebol využívaný, zlý.

Celý banský areál pod zemou alebo nad zemou vrátane technológií a všetkých budov je v majetku HBP, a.s., teda v súkromných rukách. S tým súvisia i náklady na starostlivosť o tento majetok, ktoré musí majiteľ znášať. Bane s mestom komunikujú veľmi korektne, všetky búracie práce boli mestu riadne oznámené v zmysle stavebného zákona a príslušnej legislatívy. Uchovanie technického historického dedičstva je témou pracovných stretnutí už niekoľko rokov. Konali sa stretnutia  so zástupcami Slovenského pamiatkového úradu, ktorí realizovali podrobný výskum banského areálu na povrchu a jeho historickej hodnoty.

Komín, ako dobre viditeľný prvok vždy zaujal, ale nie z historického hľadiska  

Na sociálnych sieťach sa ľudia vyjadrovali, že komín je potrebné uchovať. Podľa hovorkyne mesta Handlová Jany Paulínyovej: „Vizuálne komín určite dotvára kolorit nášho mesta a vedenie mesta chápe iniciatívu aj snahu obyvateľov o jeho uchovanie. Aktuálny komín má 36 rokov a všetci by sme sa tešili, ak by sa na jeho uchovanie našli zdroje. Na to, aby ostal kúskom nášho mesta by ho mesto muselo prevziať do svojej správy. I keď je zachovanie historických technických budov jednou z priorít, je potrebné pristupovať k zachovaniu pamiatok zodpovedne s uvedomením si všetkých súvislostí týkajúcich sa prevádzky, údržby, opravy a celkovej správy. Mesto je zodpovedné za majetok vo svojom vlastníctve, ako sú budovy škôl a podobne, kde sú v rozpracovaní projekty na ich rekonštrukciu a mnohé sa už urobilo.“  

Zástupcovia Slovenského pamiatkového úradu (SPÚ) vytipovali niekoľko budov, ktoré považujú za historické dedičstvo. Všetky zainteresované subjekty sa zhodnú na zachovaní Banského triediča pochádzajúceho ešte z monarchie. SPÚ považuje za prioritu z hľadiska historického dedičstva a jeho hodnoty uchovať taktiež portál štôlne, malú vrátnicu, zdravotné stredisko. Za ďalšie objekty s historickou hodnotou považuje SPÚ tiež elektráreň, kotolňu, generátorovňu, bývalú administratívnu budovu elektrárne, lampáreň a starú sociálnu budovu, sklad sena pri elektrárni, sklad MTZ.  

O tom, ktoré budovy ostanú zachované aj pre budúce generácie sa stále rokuje. Ako mesto Handlová avizovalo, vízia vybudovania skanzenu je dlhodobý plán. V tejto oblasti bude nutné ešte veľa úsilia aj v komunikácii so štátnymi inštitúciami. Mesto verí, že jednotlivé  ministerstvá budú nápomocné, či už pri budovaní priemyselného parku, aby ľudia mali v meste prácu alebo využitia baníckych objektov na iný charakter. Aktuálne mesto rokuje o zakúpení menších technických artefaktov, ako sú banské vozíky a podobne. Súpis týchto baníckych artefaktov bude zaslaný HBP, a.s. a mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte na tento účel finančné zdroje vo výške 20 tis. € ešte vlani.  

Zberateľské tehly z komína

Mesto Handlová zachytilo tiež zaujímavú požiadavku od zberateľov, ktorí by mali radi tehlu z handlovského komína vo svojej zbierke. Pár takýchto tehál preto zamestnanci HBP, a.s. odložia a o ich dostupnosti bude mesto Handlová informovať po celkovom odstránení komína.

Prečítajte si tiež aktualitu na našom webovom sídle "36 ročný komín v Bani Handlová doslúžil" po kliknutí na tento odkaz

a reportáž RTV Prievidza "Handlová bude bez komína" po kliknutí na tento odkaz.

JP